Logga in

Läkartidningen om sena skador efter elolyckor

Publicerad
27 dec 2016, 11:39

Sveriges enda vetenskapliga tidskrift har tagit upp de senaste rönen om skador som uppstår sent efter strömgenomgång. Förhoppning om bättre vård. “I stort sett alla läkare i Sverige läser”.

Skador som uppstår för att nervcellerna dör långsamt, det skrev Elinstallatören om i somras efter en intervju med biträdande professor Lars-Gunnar Gunnarsson, som är överläkare vid Universitetssjukhuset i Örebro.  Nu är han en av författarna bakom en artikel i Läkartidningen, Sveriges enda vetenskapliga tidskrift. Vad, frågade vi på Elinstallatören, kan man vänta sig av en artikel i Läkartidningen?

– Läkartidningen har stort genomslag i vården. Över 40 000 prenumerationer, i princip alla Sveriges läkare läser Läkartidningen som ofta även uppmärksammas i allmänna medier.

Det skriver Jan Östergren, medicinsk huvudredaktör, i ett mejlsvar.

Läkartidningens artikel konstaterar bland annat att mörkertalet för lågspänningsolyckor är stort. Enligt en enkät från Svenska elektrikerförbundet så har hälften av de tillfrågade upplevt strömgenomgång under sitt yrkesliv. Men bara en femtedel av lågspänningsolyckorna medförde kontakt med sjukvården. Det kan jämföras med att nio av tio högspänningsolyckor ledde till en kontakt med sjukvården.

Artikeln innehåller en grundlig genomgång om vilka skador om uppstår omedelbart och vilka som kommer först långt senare och varför det tar så lång tid för symptomen att uppträda.