Stockholmskommun certifierar hel stadsdel

Publicerad 27 sep 2016, 16:06

Järfälla kommun i nordvästra Stockholm blir först i landet med att hållbarhetscertifiera en hel stadsdel. Det är Barkabystaden 3 som omfattar 4000-5000 bostäder, verksamheter, handel och annan service vars detaljplan nu är ute på samråd.

Barkabystaden 3 är ett av 12 projekt som ingår i Swedish green building councils  pilotprojekt Citylab action som har till syfte att att ta fram en svensk modell för hållbart byggande. Det handlarom att dela erfarenheter som kan höja kompetensen i ekosystemtjänster, hur segregation kan motverkas med mera. Målet är ett hållbarhetsprogram med mål för miljö, gestaltning och arkitektur.

Barkabystaden 3 är första gången en hel stadsdel blir hållbarhetscertifierad och projektet innebär att kommunen söker samarbeten på olika nivåer och redan i inledningsfasen samarbetar kommunen med Eon.

– En avgörande del handlar om att hushålla med resurser, och i detta arbete spelar samverkansavtalet med E.ON en viktigt roll, säger kommunalrådet Aphram Melki (C).