“Stå vid sidan av vore katastrofalt”

Publicerad
27 sep 2016, 15:16

Hur ska installationsbranschen förhålla sig till den enorma förändring som Internet of Things, eller IoT, för med sig? Det svarar Installatörsföretagens ansvarige för tele-, data- och säkerhetsområdet, Joakim Carlsson, på i sin krönika.

De flesta av er känner till begreppet vid det här laget: Internet of Things, eller IoT, eller ”sakernas internet”.  Det handlar naturligtvis om möjligheten att förse det mesta vi använder till vardags med sensorer som är uppkopplade. Våra fastigheter, fordon, gods, hushållsapparater, sjukvårdshjälpmedel, kläder, larm, belysningssystem, klimatanläggningar och annat kan alltså via sensorer kopplas samman och kommunicera med varandra i en rad tjänster och funktioner. Mobilindustrin och telekomjättarna storsatsar. Ericsson, till exempel, ser 2016 som ett genombrottsår för IoT. För fastighetsbranschen och byggindustrin innebär det att de kommer erbjudas en helt ny generation av IoT-tjänster under 2016 och 2017.

Det i sin tur gör möjligheterna för installatörer i det närmaste oändliga.

Hur ska vi, installationsbranschen, förhålla oss till det? För det viktigaste är just det, att vi uppmärksammar och börjar med att förhålla oss till den här förändringen. Att inte välkomna den eller att stå vid sidan av alltihop vore katastrofalt.

För nu börjar IoT-kedjan ta form. Om vi hårdrar det, så ser den ut så här: Data om till exempel värme, luft, vatten, rörelse eller tryck detekteras, alltså läses av sensorer i våra olika, uppkopplade apparater, fastigheter och – i allt annat som kommer ha sensorer. Den datan transporteras sedan över trådlösa eller trådbundna nätverk. Datan lagras sedan – vilket oftast sker i molnet. Därefter analyseras datan, antingen manuellt eller automatiskt, och resulterar i användbar information. Den informationen kan sedan kontrolleras – eller styras – så att den i sin tur påverkar andra system, som till exempel vårt larm eller vår bostad. Alltihop kan sedan visualiseras – alltså delas med andra för att utveckla och sälja funktioner, produkter och tjänster.

När detta börjar ta form kommer också de olika rollerna att klarna. Det man som företag i installationsbranschen bör göra nu är att avgöra om man ska ta ledning och dra nytta av IoT-utvecklingen för att hitta nya affärsmöjligheter nu, eller om man ska välja att enbart följa den noggrant. För vissa företag kan det handla om att man börjar med att säkerställa en modern infrastruktur som möjliggör för IoT och de sensorer och andra kommunikationsbehov som uppkommer. För andra kan det innebära att man allierar sig med företag som är kunniga på området, och installerar deras sensorer och produkter. En del företag kanske till och med är redo att ta hand om hela kedjan, och erbjuda sina kunder IoT avtal.

Vad som är helt säkert är att IoT kommer ha stor effekt på vår marknad.

De möjligheter som IoT för med sig är ju nämligen nästan obegränsade, och kan göra livet bättre för de allra flesta. Det vore, minst sagt, synd om IoT-utvecklingen seglade förbi vår bransch, och vi missar de möjligheterna. Dessutom ser jag, utöver de tillkommande marknaderna, IoT som en möjlighet att komma bort från de traditionella, pressade timpriserna och materialpåslagen. Istället kan vi erbjuda försäljning av funktionalitet till branschens kunder – med nya debiteringsformer.

Nya tekniker är ofta skrämmande. Men den som är med tidigt kan också vara med och påverka. IT- säkerheten, alltså allt det som kan hända när ”allt” är uppkopplat är också en utmaning, standardiseringen likaså. Alla system kommer kopplas upp med IP-baserad kommunikation, men den lokala kommunikationen mellan ”sakerna” kan ske med andra protokoll.

Installatörsföretagen kommer finnas till hjälp inom detta område. Vi kommer informera om möjligheterna och på sikt också ta fram hjälpmedel för att underlätta för er företagare att ta till sig tekniken. Det kan handla om information, rådgivning, mallar för avtal och andra hjälpmedel. Men Installatörsföretagen kan även hjälpa till med att omvärldsbevaka – här kan du särskilt hålla utkik efter våra kommande omvärldsrapporter.

Många rapporter förutspår att 50 miljarder saker kommer att vara uppkopplade 2020. Vi kommer kunna få information i realtid direkt till oss, var vi än befinner oss, om hur vi kan sänka vår energiförbrukning i, till exempel, vårt boende, i hur vi rör oss, reser och i vad vi köper. Vi kommer se vilka livsmedel som fattas i kylen, om taket läcker eller om barnen har feber. Vi kommer kunna se var bussen och tunnelbanan befinner sig i realtid eller om vi har brist på D-vitamin. ”Tänkande” bostäder, fordon, utrusning och produkter kommer vara normen.

Det måste vi vara beredda på idag.