Så mycket satsas på bredband

Publicerad 9 sep 2016, 11:14

Regeringen skjuter till 850 miljoner kronor till bredbandsutbyggnad i budgetproposition för 2017. Pengarna ska användas i områden när förutsättningar för kommersiell utbyggnad saknas.

Inom landsbygdsprogrammet har regeringen tidigare stoppat in 3,25 miljarder kronor för bredbandsutbyggnad. Med tillskottet ökas stödet till totalt 4,1 miljarder kronor som ska spenderas under åren 2017-2020.

–  Snabbt bredband är en vital del av det moderna samhället och en förutsättning för att människor ska kunna flytta till och bo kvar på landsbygden, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

Pengarna inom landsbygdsprogrammet fokuserar på utbyggnaden av bredbandsnät fram till slutanvändaren. Dessutom har regeringen inom ramen för de tre nordliga regionalfondsprogrammen skjutit till 1,2 miljader till utbyggnad av övergripande ortssammanbindande nät. Tanken är att de båda stöden ska komplettera varandra.

Enligt Peter Eriksson bostads- och digitaliseringsminister är efterfrågan stor efter stöd till bredbandsutbyggnad i bygder där förutsättningarna för kommersiell utbyggnad inte finns.

– Denna satsning ger, tillsammans med det redan befintliga bredbandsstödet ökade förutsättningar att bo och verka på landsbygden, säger Peter Eriksson.