Branschen överens om problem

Publicerad 15 aug 2016, 10:11

Den största bromsklossen för installatörer, tekniska konsulter och teknikleverantörer är kompetensbrist, det säger 9 av 10 svarande i Industrifaktas panel. De svarande företagen indikerar att byggkonjukturen är fortsatt stark. Orderstocken ökar med i snitt 4,5 procent hos de 300 tillfrågade företagen.

Industrifakta som sammanfattar efterfrågan i byggbranschen genom intervjuer med tekniska konsulter, teknikleverantörer och installatörer rapporterar att tillväxten i branschen fortsätter i linjen med tidigare prognos. Av de 300 intervjuer som genomförts så ökade orderstocken med i snitt 4,5 procent hos de intervjuade företagen. Industrifaktas prognos visar på en ökning med 5 procent per år 2016-2017, räknat i påbörjade investeringar.

På kort sikt är företagen överens om att kompetensbrist är det största hotet mot tillväxten. Av de intervjuade företagen ansåg 9 av 10 att det är svårt att rekrytera personal med rätt kompetens.

Andra hämskor är flaskhalsar i produktions- och utförarledet. Läget inte bara riskerar att försena byggstarter utan också förlänga byggtider.