Här är förändringarna i nya elsäkerhetslagen

Publicerad 9 jun 2016, 13:59

Överinseendet skrotas. Den enskilde elinstallatören bär inte längre ansvaret för de elinstallationer som utförs. Och ett publikt och sökbart register inrättas. Det är några av nyheterna när en ny elsäkerhetslag nu införs efter att riksdagen röstat om saken under onsdagen.

Installatörsföretagen har länge ansett att regelverket som styr elinstallationer bör reformeras. Det var därför ett tillfredsställande besked som kom under onsdagen. Riksdagen röstade nämligen ja till regeringens förslag om en ny elsäkerhetslag.

– Detta är den mest genomgripande förändringen av elsäkerhetslagstiftningen i Sverige någonsin. Vi hade gärna sett fler reformer, till exempel införandet av en individuell elektrikerlegitimation, men konstaterar att onsdagens beslut trots allt är ett mycket viktigt första steg i en nödvändig moderniseringsprocess, säger Jan Siezing, vd på Installatörsföretagen, i ett pressmeddelande.

Nu slås starkströmsförordningen, elinstallatörsförordningen och förordningen om elektrisk materiel ihop till ett samlat regelverk.

– Detta är den mest genomgripande förändringen av elsäkerhetslagstiftningen i Sverige någonsin.

Jan Siezing, vd Installatörsföretagen

Den nya elsäkerhetslagen innebär flera förändringar av elinstallationsföretagens villkor.

Den största nyheten är att överinseendet skrotas. Och ansvaret för de elinstallationsarbeten som utförs flyttas från den enskilde elinstallatören till företagsledningen.

Alla företag som utför elinstallationer ska också upprätta och följa egenkontrollprogram. Detta för att garantera att verksamheten följer de bestämmelser som finns. De företag som vill utföra installationsarbeten på annans anläggning ska dessutom anmäla sig till Elsäkerhetsverkets publika register – något Jan Siezing är särskilt nöjd med:

– Förutsatt att allmänheten får kännedom om registret lär det försvåra för oseriösa aktörer och hjälpa köparna av eltekniktjänster att fatta informerade beslut, säger han och menar att reformen åtgärdar flera av de brister som elteknikbranschen, beställarna av eltekniktjänster och företrädare för konsumenterna länge har pekat på.

FAKTA

Nya elsäkerhetslagen

Den nya elsäkerhetslagen träder ikraft den 1 juli 2017. Innan dess ska nya föreskrifter tas fram. Elsäkerhetsverket väntas skicka förslag till nya föreskrifter på remiss i början av juni 2016.