Logga in

Så visar smarta kläderna din hälsa

Publicerad
8 sep 2015, 10:33

Arbetsorsakade besvär ökar igen efter tio års nedgång. Men istället för att upptäcka en skadlig arbetsmiljö åratal för sent vill två KTH-forskare göra det omedelbart – med hjälp av kläder.

Till smarta hem, telefoner och städer kan nu en till kategori av läggas – smarta kläder. Insydda sensorer och elektroder i smarta textilier kan mäta allt ifrån puls, svett och hjärtfrekvens till vilka arbetsställningar som belastar, hur stressnivån är och hur det ligger till med muskelaktiviteten.

– Givarna visar vinklar och krafter på olika kroppsdelar. Förenklat är det ett sätt att titta på kroppställningar. Man kan placera ut givarna och sensorerna i kläderna och på det sättet mycket exakt fånga både rörelser och kroppställning, berättar Jörgen Eklund, professor och chef på enheten för ergonomi på KTH.

Han och kollegan professor Kaj Lindecrantz vid Skolan för teknik och hälsa vid KTH jobbar med att utveckla mätsystem i textilier och klädesplagg.

Informationen från klädesplaggen kan med rätt analys hjälpa till att säga ifall arbetsmiljön har en negativ – eller till och med positiv inverkan på kroppen och psyket.

Förutom att upptäcka montörens skadliga rörelser kan sensorer i kläderna också upptäcka en tjänsteman som inte rör sig alls – också det ett arbetsmiljöproblem.

Stress är vid sidan av arbetsställningar också mätbart. Hur tiden mellan hjärtslagen varierar, (hjärtfrekvensvariabilitet), blodtryck och hudens förmåga att leda ström (hudkonduktans) är indikatorer på stress, berättar Jörgen Eklund.

– Ju mer stressad man är desto mindre varierar tiden mellan enskilda hjärtslag. Följer vi en individ under en arbetsdag kan vi se vilka situationer som stressar henne eller honom. Det är dessutom inte alls säkert att man själv är medveten om att man är stressad, men genom att mäta kan man tydligt se detta. Man kan tro att man har full koll på läget, men mätningarna visar någonting helt annat. Det gäller att hitta risk- och friskfaktorer, säger Jörgen Eklund.

Arbetsmiljön har stor betydelse för sjukskrivningar, men förutom själva lidandet och bortfallet av arbetstid så visar studier bland annat från bilindustrin att bra arbetsmiljö genererar bättre produkter och tjänster.

– Sämre arbetsplatser kostar i slutändan mer. Kan du visualisera mätningarna och därigenom ringa in problemen, som man kanske inte kan se med blotta ögat, blir sambandet ännu tydligare, säger Kaj Lindecrantz.