Jobbchans i norr lockar tjejer till el

Publicerad 14 sep 2015, 11:35

Många gymnasieskolor har svårt att attrahera kvinnliga elever till el- och energiprogrammet. I Luleå har det gått bättre än på de flesta andra håll. Där är var tionde elev en flicka. Möjligheten till jobb direkt efter skolan är det som mest drar flickorna till elteknikbranschen.

När Svenskt Näringsliv för några år sedan gjorde en undersökning om möjligheterna till jobb efter gymnasieskolan, placerade sig Luleå i topp. Suget efter elektriker är fortfarande så starkt här uppe i norr att så gott som alla elever från elprogrammet kan se fram mot en anställning direkt efter skolan.

– I år hade 25 elever på årskurs tre ett jobb redan innan examen. De övriga fem som gick ut elprogrammet i juni är också på väg ut i arbetslivet. Av tre flickor i den årskullen har en fått jobb på LKAB, en har jobb i Stockholm och den tredje har också fått erbjudande om en anställning, berättar Roland Rönnqvist, lärare på el- och energiprogrammet vid gymnasieskolan i Luleå.

”Här i Norrbotten har vi inte en så stark macho-kultur ute på mansdominerade arbetsplatser som på många andra håll i landet.” 

Stefan Boqvist

 

De goda möjligheterna till arbete efter skolan har starkt bidragit till att det är ovanligt många tjejer bland eleverna i el- och energiprogrammet. Och det faktum att skolan nått ut till flickorna i årskurs nio med information om att arbetsgivarna i elteknikbranschen strävar efter att öka andelen kvinnor i företaget.

– Varje höst ordnar vi en informationsträff för niorna och då trycker vi från el- och energiprogrammet starkt på det här i vår information. Roland Rönnqvist berättar att arbetsgivarnas önskan att öka andelen kvinnor är något som ofta kommer fram vid besök ute på praktikplatser och i andra kontakter mellan skola och näringsliv.

– Det är en positiv trend som vi försöker ta vara på eftersom det ju inte finns några som helst könsmässiga hinder för de kvinnor som vill arbeta i branschen.

Lärarkollegan Stefan Boqvist pekar på en annan orsak till att det går så bra att locka unga kvinnor till elektrikeryrket:

– Här i Norrbotten har vi inte en så stark macho-kultur ute på mansdominerade arbetsplatser som på många andra håll i landet. Det är därför du kan se en massa flickor köra truck i gruvorna och det är säkert också orsaken till att vi så sällan får höra om mobbning och liknande mot kvinnliga elektriker.

Stefan Boqvist framhåller att det är mycket som talar för att kvinnorna har en given plats i elteknikbranschen. Inte minst trenderna på belysningssidan, där ny teknik ger ökade möjligheter att gestalta hem och andra miljöer med ljus – något som flera av flickorna på skolan visat starkt intresse för.

– Vi genomförde ett projekt förra terminen där vi ljussatte skolans matsal med LED-armaturer som kan ge olika färg och där vi kan styra det hela från mobilen via en router. Det var jättekul och spännande att arbeta med, berättar Maya Jakobsson, en av eleverna i årskurs tre.

– Ljusstyrning och LED är något som eleverna verkligen tänder på, säger Stefan Bokvist. Inom ramen för belysningsämnet får eleverna arbeta med både DALI och KNX och här har flickorna inga problem att hänga med.

Roland Rönnqvist berättar att nära nog hälften av eleverna väljer att också läsa de högskoleförberedande ämnena och att de flesta flickor också gör det valet. Han och hans kollegor försöker inspirera alla elever till att ta chansen att gå vidare i elteknikbranschen efter skolan.

– Jag tycker att beräkningar och sådant är kul och försöker nog att läsa vidare efter gymnasiet, men då måste jag förmodligen läsa tekniskt basår först för att få bättre kunskaper i matte, berättar eleven Ida Johansson i årskurs tre.