”Många saker löser du billigare med KNX”

Publicerad 20 aug 2015, 12:22

Framtidens automation kommer att blanda trådlös och trådad teknik, det säger Anders Holmén på Rexel som reaktion på en rubrik på elinstallatoren.se om att “Trådlöst har vunnit om tio år”. Han tillbakavisar också åsikten att KNX är ett dyrt system.

– En fastighet är en investering på väldigt lång sikt och det kan bli dyrt i längden för den som väljer ett billigt system.

Artikeln om att trådlös teknik kommer vinna kampen om hur svenska hem ska automatiseras rönte stort intresse på vår sajt i sommar. Några läsare reagerade på de åsikter som bolaget Yanzis vd, Lars Ramfelt, uttryckte. Anders Holmén, teknisk säljare, och Martin Cederström, affärsutvecklingschef, båda på grossistföretaget Rexel, tycker att elteknikbranschen måste sluta prata om priset för enskilda produkter och istället lyfta fram värdet av funktioner och ett system med lång hållbarhet.

– Tittar vi på den första versionen av KNX – EIB – så gjordes installationer för 20-25 år sedan som fortfarande är igång och som går att uppgradera med nya produkter utan att man rör själva systemet, säger Martin Cederström.

– Det är ett för enkelt påstående att säga att något är dyrt. På lång sikt och som systemtänk kan det bli väldigt dyrt för den som investerat i ett billigare system. En fastighet är en investering på väldigt lång sikt och de tekniska systemen måste baseras på förväntad lång livslängd, säger Anders Holmén.

Det talas ibland om att KNX är för dyrt. Anders Holmén håller inte med om det:

– Jag tror att det är en myt som styrs av okunskap av dem som kanske hållit på med KNX bara ett enstaka tillfälle. Många gånger så har systemen installerats i exklusiva villor och sådana installationer blir alltid dyra. Det beror inte på systemet utan på volymen av installerade produkter.

Idag skulle jag vilja säga att många saker löser du billigare med KNX än med en traditionell elinstallation. Exempelvis går den kostnadsmässiga brytpunkten för 0-1-nät vid fem larmpunkter. Använder du fler än så i en fastighet så blir KNX billigare än konventionell teknik.
Martin Cederström


KNX-företrädare
framhåller ofta att det är viktigt att skifta fokus från kostnader till funktioner också när det gäller privatmarknaden. Då krävs en annan taktik från säljare och andra:

– Det är viktigt att skapa referensprojekt och måla upp funktioner istället för att överhuvudtaget prata produkter och vad systemen heter, säger Anders Holmén och Martin Cederström fyller i med ett exempel från en annan bransch:

– Hos bilhandlaren börjar säljaren inte prata om teknik bakom funktionerna. Hur Volvo eller BMW valt att lösa funktionerna har ingen betydelse. I elteknikbranschen gör vi nog fel eftersom vi gillar teknik och gärna pratar om den. Vi behöver lära av de installatörer som erbjuder beställaren funktionalitet och sedan ger kunden en anläggning som han uppskattar och är villig att betala för. 

– Om installatören sedan väljer en grön eller röd kabel eller KNX eller något helt annat, det har ingen betydelse så länge kunden är nöjd med funktionen, säger Martin.

Sensorbolaget Yanzi lanserade sina produkter i början av sommaren genom att visa upp en stor installation i samhällsbyggnadskonsulten Tyréns lokaler. Poängen företaget ville göra var hur trådlösa produkter som pluggades in i befintliga vägguttag förenklade installationen. 

Trots att KNX stöder trådlös teknik, utgör trådlösa KNX-installationer fortfarande en försumbar del av marknaden. Ny dragning av tråd i en befintlig fastighet är kostsamt men i kommersiella lokaler är det något som både fastighetsägare och hyresgäster räknar med. Det gör däremot inte privatkunder. Och eftersom nyproduktion bara täcker en liten del av svenskarnas bostadsbehov kommer det växande intresset för hemautomation troligen styra efterfrågan mot fler trådlösa produkter.

– När en spelare som Google ger sig in i den här matchen, som de redan gjort i USA med Nest, kommer det bli väldigt intressant att följa hur den satsningen utvecklas, säger Martin Cederström.

Nest var mest känt för sin smarta termostat när bolaget köptes av Google i januari 2014. Nu har produktportföljen breddats till att också innehålla nätverkskopplade kameror och en brandvarnare som man kan styra via en mobilapp.

Anders Holmén håller med om att en trådlös KNX-lösning är att föredra när en privatkund vill ha en installation i ett befintligt hus:

– Det är ett självklart val, men bäst blir det i kombination med trådade produkter i en central till exempel. Eftersom KNX-standarden innefattar produkter för både trådad och trådlös kommunikation är denna kombination numera ett bra val även i befintliga installationer.

– Om det är en funktion kunden är ute efter som är ganska basal så finns det andra proffsiga installationsprodukter som bygger på trådlösa system som är avsedda för att uppgradera en installation, tillägger han.

Det finns många sätt att öka funktionaliteten i ett befintligt hus och KNX är ett av dem. Men jag skulle nog välja en standard, det finns så många olika ”billiga” system som helt enkelt försvunnit från marknaden och där står kunden med något som inte finns längre.
Martin Cederström

– Att sätta olika produkter i vägguttaget är en lösning som man lika bra kan köpa på Clas Ohlson, men det känns inte som något elteknikbranschen behöver hålla på med eller för den delen marknadsföra, säger Martin.