Logga in

“Också killar väljer bort på grund av machokulturen”

Publicerad
2 jul 2015, 16:47

Andelen som väljer yrkesprogram har sjunkit från 36 till 26 procent på fyra år. För att öka söktrycket behöver rekryteringsunderlaget breddas, till exempel att få fler tjejer att söka sig till branschen. Men då behöver både skolor och arbetsplatser göra upp med sin machokultur.

– En tjej vi pratade med som går el- och energiprogrammet upplevde sexuella trakasserier dagligen. För henne var de så normaliserade att hon bara försökte rycka på axlarna och ta det som ett skämt men när man hörde berättelsen förstod man att det här var en ganska allvarlig studiemiljö hon var i.

Det säger Elsa Engström, utredningssekreterare i yrkesprogramutredningen, som regeringen tillsatt. Syftet med utredningen är att stärka yrkesutbildningens kvalitet och attraktionskraft men också att få till ökad samverkan med arbetslivet. Under politikerveckan i Almedalen deltog hon i ett seminarium om att bredda rekryteringsbasen i installationsbranschen. Idag går det en tjej på 28 killar av de som söker in på el- och energiprogrammet. Eftersom söktrycket samtidigt har minskat kraftigt vill regeringen, men också installationsbranschen hitta nya vägar att få fram rätt kompetens. Tyvärr har utredningen stött på många problem med machokultur men också missriktad välvilja som gör att tjejer dels inte söker och dels inte blir kvar på traditionellt mansdominerade utbildningar.

– Många blir avrådda från att välja icke traditionellt i gymnasievalet. En tjej som ville välja VVS- och fastighetsprogrammet fick höra av sin studievägledare att tjejer inte kan bli rörmokare för att det är för tungt och jobbigt. På bygg och anläggningsprogrammet pratade jag med en tjej som var ute på APL och hon fick bara sätta upp gipsskivor och inte göra något mer kvalificerat arbete eftersom arbetsgivaren utgick från att hon inte klarade av något annat, säger Elsa Engström.

Sedan gymnasieskolan förändrades 2011 får man inte längre allmän behörighet av ett yrkesprogram. Sedan dess har andelen elever på yrkesprogrammen minskat från 36 till 26 procent. Ulrik Simonsson vd för Ungdomsbarometern sa på seminariet att gymnasievalet har kommit att uppfattas som mer avgörande.

– Det finns två grupper som redan som femtonåringar vet ifall de vill plugga eller jobba efter gymnasiet. Men det finns också en grupp som vill skjuta upp det valet. För dem upplevs yrkesgymnasium som ett inlåsande val.

Han ser också att mångfald är en avgörande fråga inte bara för att locka unga till branschen utan också behålla dem.

– Unga idag är allt mer olika. I skolan möter man människor från många olika kulturer. Kommer man då till en arbetsplats där alla har samma kön och etniska bakrund så kan det uppfattas som oerhört omodernt.

Och Elsa Engström stämmer in i den bilden, att unga generellt, alltså inte bara tjejer,  kan avskräckas av en för homogen kultur.

– Jag är övertygad om att också killar väljer bort de mansdominerade programmen på grund av machokulturen som alla inte känner sig bekväma med.