“Branschens samsyn en bra förutsättning”

Publicerad 8 jun 2015, 16:59

Energiminister Ibrahim Baylan vill se en modernisering av elbehörighetslagstiftningen och säger i ett tv-inslag på Elinstallatörens sajt att delar av utredarens förslag troligen kommer kunna träda ikraft som lag 1 januari 2017.

– Jag tror att alla begriper att det har hänt väldigt mycket på elområdet. Titta i våra hem hur många apparater som kommer in och allt vad det innebär. En modernisering behövs och det är min ambition att se till att det blir av.

Det säger Ibrahim Baylan på vars bord Bo Diczfalusys utredning om elbehörighetslagen ligger – tillsammans med svaren från de närmare femtio remissinstanserna. Energiministern är på plats i Svenskt Näringslivs tv-studio där Elinstallatören spelar in ett samtal om behörighetsutredningen. Ibrahim Baylan intervjuas av Nicklas Mattsson, publicistisk chef på Svenskt Näringsliv. De två närmast berörda remissinstanserna EIO och SEF är i stora drag positiva till utredningen och måna om att den inte ska hamna i långbänk. Utredarens tidsplan går ut på att en ny lag kan träda i kraft 1 januari 2017.

– Min förhoppning är att den tidsplanen ska hålla för delar av förslaget, förutsatt att det inte uppstår några komplikationer längs vägen, säger Ibrahim Baylan.

De flesta remissinstanserna är överens om att en lagstiftning där merparten av regelverket  stammar från tiden före första världskriget behöver moderniseras. Representanter för byggindustrin, konsumenter och villagägare är alla för förslaget. Den stora förändringen går ut på att ansvaret flyttas från den enskilda installatören till företaget. Skiljelinjen mellan SEF och EIO i den frågan handlar om att facket vill att installatören inte bara ska vara knuten till företaget utan anställd av – eller ägare – till det. Men om det har Ibrahim Baylan i början av juni ännu ingenting att säga. En annan fråga där EIO inte fick gehör är den om legitimation. Utredaren såg flera fördelar med en elektrikerlegitimation. Speciellt ur ett konsumentperspektiv där det kan vara önskvärt att för en köpare av installationstjänster att lätt kunna identifiera kunniga yrkespersoner.

Legitimation finns inte med i förslaget av kostnadsskäl. Är det inte rimligt att prioritera konsumenternas trygghet?

– Det är det. Och det är också huvudanledningen till att förra regeringin tillsatte den här utredningen. Vi är tydliga med att vi vill gå vidare med att modernisera lagen. Sedan har det funnits olika uppfattningar, inte minst i legitimationsfrågan och utredaren valde att gå vidare utan det förslaget. Jag är tämligen säker på att det inte är sista gången som vi hör den diskussionen, men i det förslaget som finns nu så finns legitimation inte med.

Både facken och arbetsgivarna är väldigt positiva och intresserade av att en förändring av lagstiftningen faktiskt blir av, kan du lova dem det?

– Bara det fakturm att vi har en hyffsad samsyn från branschen är en god förutsättning för att det ska bli av.