Logga in

Nybyggnad koncentreras i Stockholm

Publicerad
11 maj 2015, 15:48

De senaste tre åren har 45 procent av hela Sveriges nybyggnad av bostäder och lokaler hamnat i Stockholmsregionen, inräknat Uppsala och Södermanland. Under åren 2001 till 2011 var siffran 32 procent. Det visar en statistikanalys från Industrifakta.

Bakom den starka utvecklingen med nybyggnation i Stockholm ligger en lång period av stor inflyttning.

– Stockholm i sig står för 35-40 procent av hela landets nybyggnation av bostälder och lokaler de senaste tre åren. Med Uppsala och Södermanland medräknat blir det 45 procent. Det är en anmärkningsvärd siffra, säger Jens Linderoth, analytiker på Industrifakta som tagit fram statistiken.

Stockholmsregionen, med Uppsala och Södermanland medräknade, dominerar alltmer jämfört med Göteborg och Malmö när det gäller att locka till sig nybyggnadsinvesteringar. Utvecklingen på bostadsmarknaden med hög nybyggnation påverkar i allra högsta grad installationsmarknaden som vi skrev om i samband med EIO:s konjunkturrapport i slutet av mars. 

Förutom inflyttningen har huvudstadsregionen ett näringsliv som går jämförelsevis bra och inte är lika industriberoende som på andra håll. Skåne har haft en svagare utveckling och står för 12-14 procent av nybyggandet under perioden.

– Där har man en strukturell arbetslöshet med invandrade och låginkomsttagare som inte i lika hög grad efterfrågar nya bostäder.

Västra Götaland har stått för i snitt 15 procent av nya bostäder och lokaler, men där har utvecklingen gått mer ryckigt och stått för mellan 13 och 20 procent.

Räknar man även med anläggning, om- och tillbyggnader och tittar på ett långt perspektiv står Stockholmsregionen för en fjärdedel av landets investeringar i byggande.

– De här senaste tre åren har varit exceptionella och man ska vara försiktig med att dra för stora växlar på siffrorna, säger Jens Linderoth till Elinstallatören.