Logga in

”Det går att minska riskerna för olyckor ännu mer”

Publicerad
29 apr 2015, 12:43

“Säkra eljobb – välj rätt utrustning” är en guide som ska hjälpa till att stärka säkerhetskulturen i företag och bland anställda. Den innehåller konkreta råd för att undvika farliga situationer och för att hantera incidenter ifall de ändå skulle inträffa.

– Vi jobbar tillsammans med SEF för att skapa en kultur där säkerhet är starkt ingjutet i det dagliga arbetet och en väletablerad del av elteknikföretagens och elektrikernas vardag, säger Rickard Lindberg, arbetsmiljöansvarig på EIO.

Organisationerna tror att skriften kan bli ett stöd för chefer och elektriker i en pågående säkerhetsdiskussion och för att upprätta rutiner som motverkar risker. Allvarliga olyckor är ovanliga inom elteknikbranschen – 2013 var första året som inga dödsolyckor rapporterades. Men Rickard Lindberg förklarar att EIO och SEF arbetar enligt antagandet att det finns ett mörkertal.

– Det går att minska riskerna för olyckor ännu mer. Genom att arbeta förebyggande kan vi undvika många, helt onödiga risksituationer. Mycket handlar om att tänka efter före så att man undviker olyckan, säger Jimmy Åsberg, arbetsmiljöansvarig ombudsman på SEF.