Andel kvinnor i elteknikbranschen

Publicerad 6 mar 2015, 11:38

Representationen av kvinnor i elteknikbranschen ligger fortfarande efter övriga näringslivet, det är läget inför internationella kvinnodagen den 8 mars.

Gunilla Blomberg Rengård, ansvarig för EIO:s mångfaldhetsarbete berättar att det är stor variation mellan medlemsföretagen i fråga om mångfald. Det finns fortfarande företag som varken har kvinnor anställda i produktionen eller som del i ledningsgruppen, men de blir allt färre för varje år.

Den typiska chefen i branschen har varit en man som börjat som elektriker och jobbat sig hela vägen upp till företagsledningen. I början av februari ordnade EIO ett möte för kvinnliga vd:ar och chefer i medlemsföretagen som bland annat handlade om kompetensförsörjning. De medverkande cheferna hade nått sin vd-position, både via den traditionella karriärvägen från anställning som lärling och hela vägen till ledningen men också via rekrytering från andra branscher till ledande positioner.

Forskning visar att mångfald i ledning och organsation förekommer i de mest lönsamma företagen.

– En amerikansk studie som gjordes runt millennieskiftet bland börsbolag visade att de som hade mångfald i ledningsgrupperna också var mest lönsamma. Däremot, gick det inte att säga att de är lönsamma för att de har mångfald. Vad som är hönan och vad som är ägget är svårt att säga men det är de dynamiska företagen, de som prövar nya vägar, som når framgångar, säger Gunilla Blomberg Rengård.

En av elteknikbranschens utmaningar framöver är kompetensförsörjning vid de pensionsavgångar som är på gång. Därför är många företag redan medvetna om behovet av att öka mångfalden i branschen.