Sverige klarar inte bostadsbyggandet

Publicerad 7 jan 2015, 16:04

De stora byggbolagens resurser räcker inte längre till för att täcka behovet av bostäder, och stödet från andra bolag är inte heller tillräckligt. Det skriver Dagens Nyheter. Enbart i Stockholms län kommer det finnas en brist på 130 000 bostäder år 2030.

Enligt Boverket är bostadsbyggandet fortfarande otillräckligt och man tror dessutom att det kommer att avta.

– I vart fall börjar vi närma oss gränser för vad vi i branschen mäktar med. Det finns redan en befintlig pool med kompetent personal och den blir inte dubbelt så stor bara för att vi ska bygga dubbelt så många bostäder, säger Mattias Lundgren, vd för NCC Boende, till Dagens Nyheter.

Jonas Hammarlund som är sekreterare i den statliga utredningen ”Bättre konkurrens för ökat bostadsbyggande” säger till Dagens Nyheter att det är svårt att se att de svenska företagen skulle ha kapacitet att bygga så mycket mer.

Hos Konkurrensverket pågår flera utredningar för att ta reda på vad som kan komma att bromsa bostadsbyggandet i Sverige. Kommunernas upphandlingar, tillgång till byggbar mark och varför det är så få utländska byggföretag på den svenska marknaden är frågor som Konkurrensverket vill studera.

I höstas berättade Elinstallatören om Elektriska Installatörsorganisationens (EIO) konjunkturrapport, som visade att det är just den starka utvecklingen inom bostadsbyggandet som driver på elteknikmarknaden. Ett historiskt intensivt bostadsbyggande bidrog till att elteknikmarknaden vände uppåt efter bottenåret 2013. EIO förutspådde en tillväxt på tre procent för 2014 och ytterligare ett par procent 2015.