Uppgång i byggandet driver elteknikmarknaden

Publicerad 30 okt 2014, 15:20

Sveriges Byggindustrier (BI) beräknar årets uppgång i byggandet till ungefär elva procent, följt av ytterligare fyra procent 2015. Ett fortsatt ökat bostadsbyggande är främsta orsaken till att den svenska byggkonjunkturen ser så lovande ut just nu. Det rapporterade BI i veckan.

– För byggindustrin ser vi en bred uppgång som i år drivs av investeringar i bostäder. Nästa år kommer bland annat amorteringskrav och skattehöjningar att dämpa bostadsbyggandet. I stället ökar aktiviteten på lokalsidan, men också järnvägsbyggandet vänder upp 2015 efter att ha minskat i fyra års tid, säger Johan Deremar, nationalekonom på BI.

Efter ett svagt 2012 satte bostadsbyggandet betydligt bättre fart under förra året – en tendens som hållit i sig även i år. Under årets första sex månader redovisas till exempel ungefär 25 procent högre bostadsinvesteringar än under samma period 2013. För helåret förutspås en uppgång på hela 23 procent.

Dagens prognos är att det i år kommer att påbörjas ungefär 34 000 nya bostäder och ungefär lika många under 2015. Uppgången i år är märkbar i praktiskt taget hela landet.

När Elektriska Installatörsorganisationen (EIO) nyligen släppte sin senaste konjunkturrapport fastställde branschorganisationen att det är just den starka utvecklingen inom bostadsbyggandet som driver elteknikmarknaden.

Elteknikmarknaden har vänt uppåt efter bottenåret 2013, med en förväntad tillväxt på tre procent i år och ytterligare ett par procent 2015, enligt EIO:s rapport.

– Vi ser visserligen klara skillnader mellan regionerna i landet, men generellt behöver elteknikföretagen höja och stabilisera sin lönsamhet, sa Hans Heldring, branschekonom på EIO, i samband med att rapporten släpptes.

– Företagen bör rusta enligt förhållandena i regionen, och definitivt satsa mer på marknadssegmentering och på att ha ordning och reda i affärerna, sa han också.