EIO och SEF överens om bemanning

Publicerad 6 okt 2014, 15:29

Sedan årsskiftet beviljar Elektriska Installatörsorganisationen (EIO) medlemskap för renodlade bemanningsföretag som riktar sig till elteknikbranschen. Det blev möjligt sedan Elsäkerhetsföreskrifterna ändrades från den 1 januari 2014 och det därmed står helt klart att bemanningsföretag kan hyra ut elektriker. Nu finns även en överenskommelse med Svenska Elektrikerförbundet (SEF), där vissa tillägg gjorts för bemanningsföretag, som gäller från den 1 oktober.

Kravet på att behörig installatör och yrkesman ska vara anställda i samma företag gäller inte för tidsbegränsade arbeten, med slutdatum bestämt i förväg. Genom medlemskapet i EIO blir bemanningsföretag bundna av Installationsavtalet på samma sätt som elinstallationsföretag.

Genom en överenskommelse med Svenska Elektrikerförbundet (SEF) har vissa tillägg gjorts för bemanningsföretag, som gäller från den 1 oktober.

Elsäkerhetsverkets föreskrifter om bland annat anställningskravet ändrades den 1 januari 2014, vilket innebär att uthyrning av elektriker blev enklare.

– Vi har klarat ut några frågor med SEF, som haft vissa krav på kompletteringar. Överenskommelsen träffades den 29 september och innebär bland annat att inhyrning kan ske med det förenklade förfarandet i avtalets Bilaga 2, vilket bör vara en klar fördel för medlemsföretagen jämfört med vanlig förhandling, säger Åsa Kjellberg Kahn, vice vd och förhandlingschef på EIO.

Ett av de krav som ställs på EIOs medlemsföretag är att den dokumentation som elinstallatören ska upprätta enligt elsäkerhetsföreskrifterna vid inhyrning, även ska delges den inhyrde montören.

EIO kommer att skicka ut information till medlemsföretagen om vad man ska tänka på vid inhyrning av elektriker. Någon förändring när det gäller vanlig ”inlåning” mellan installationsföretagen har inte gjorts.