Elsäkerhetsverket vill ta bort 15-årsregeln

Publicerad 2 sep 2014, 08:49

Elsäkerhetsverket har föreslagit att den så kallade 15-årsregeln tas bort. Det skulle kunna innebära att utbildade elektriker får större karriärmöjligheter.

Förslaget, som nu är ute på remiss, gäller Elsäkerhetsverkets föreskrifter och allmänna råd om behörighet för elinstallatörer, 2013:1. I dag får det inte ha gått längre än 15 år från att man avslutat sin utbildning till att man ansöker om behörighet. Detta vill alltså Elsäkerhetsverket ändra på

– Jag tycker det är en bra reform, säger Joakim Grafström, elsäkerhetsexpert på Elektriska Installatörsorganisationen (EIO), och fortsätter:

– Många elektriker väljer att avvakta med att ta ut sin behörighet, även om de har tillräcklig utbildning och praktik. När de senare i karriären vill söka behörighet så avslås deras ansökan om det gått mer än 15 år sedan deras utbildning avslutats. Med denna reform öppnas bättre möjligheter för dem att göra karriär.

Remissvar ska lämnas till Elsäkerhetsverket senast den 10 oktober 2014.