Byggmålen kräver arbetskraftsinvandring

Publicerad 18 jul 2014, 15:58

Det finns inte tillräckligt med personal för att bygga bort bostadsbristen i Stockholm till 2030, enligt företag i byggbranschen. Därför måste arbetskraftinvandring välkomnas, säger Billy McCormac, vd på Fastighetsägarna Stockholm.

Regeringens plan för Stockholmsregionen är att bygga 140 000 nya bostäder till 2030. Men det går inte, enligt en ny rapport från Fastighetsägarna och Stockholms Byggmästareförening. Inte utan stora utbildnings- och rekryteringssatsningar, eftersom det inte finns tillräckligt med folk för att bygga bostäderna.

200 företag i byggbranschen har svarat i en enkät om hur de ser på tillgången på arbetskraft. Fyra femtedelar av företagen uppger att bristen på arbetskraft gör att det inte går att bygga bort bostadsbristen i Stockholms län till 2030. Sju tiondelar anser att det är svårt att rekrytera personal med rätt kompetens i dagsläget.

– Vi ser problem när man tittar på vem som kommer bygga alla dessa bostäder. Det finns ett stort gap där och en stor arbetskraftsbrist i hela regionen, säger Billy McCormac till SVT.
För att kunna fortsätta bygga krävs arbetskraftsinvandring.

– Det är klart att vi ska försöka få så många som möjligt inifrån landet att komma till Stockholm. Men vi måste också välkomna folk från utlandet. Det finns en enorm konkurrens om den här arbetskraften, det måste kännas välkomnande att komma hit, att Stockholm vill att de ska komma hit, säger Billy McCormac.