Checklista för att kolla utstationering

Publicerad 22 apr 2014, 10:49

Europaparlamentet har klargjort reglerna om utstationering av arbetskraft från ett EU-land till ett annat, och bland annat tagit fram en lista med kriterier som ska hjälpa nationella myndigheter att bedöma om en utstationering är äkta eller ett missbruk.

Syftet med tydliggörandet är att skilja på verklig utstationering från försök att kringgå lagen, som till exempel med brevlådeföretag i länder med svagare arbetsrätt. Samtidigt röstade parlamentet formellt för den uppgörelse som finns sedan tidigare med EU:s ministerråd.

– Lagen har hittat rätt balans mellan friheten att tillhandahålla tjänster och skyddet av de utstationerade arbetarna, som numera utgör mer än en miljon i hela EU, säger Danuta Jazlowiecka, som har varit parlamentets huvudansvariga i ärendet, i ett pressmeddelande.

Listan med kriterier ska alltså hjälpa nationella myndigheter att bedöma om en utstationering är äkta eller ett missbruk, och om det handlar om falska egenföretagare.

Kriterierna blir ett komplement till den överenskommelse om huvudentreprenörsansvar som nu finns i byggbranschen om, till exempel, utebliven betalning.

Vidare får EU-länderna en viss flexibilitet i att utföra inspektioner på arbetsplatserna.

– Att riva upp utstationeringsdirektivet, som partierna S och V kräver, vore att ta ett steg tillbaka till en verklighet som bygger på att Sverige lever i en bubbla helt avskuren från sin omvärld. Genom ökad information och bättre kontroll kan vi trygga arbetsförhållandena för utstationerade arbetstagare och garantera att våra företag konkurrerar på ärliga villkor, säger Cecilia Wikström, folkpartistisk parlamentariker, i ett pressmeddelande.