Avtalet om huvudentreprenörskap gör alla nöjda

Publicerad 3 apr 2014, 10:13 | Uppdaterad 7 apr 2021

Både Sveriges Byggindustrier (BI) och Byggnads meddelar att de är mycket nöjda med det medlarförslag som skrevs in i byggavtalet i måndags kväll. Så hur kommer det sig att det saknas en besviken kombattant? Vilken effekt får egentligen avtalet?

Det nu accepterade budet från medlarna i konflikten mellan BI och Byggnads innebär att huvudentreprenören har ett delansvar även för underentreprenörernas arbetsmiljö och arbetsrätt. Det ska ske i form av en ny ”ordning och reda-försäkring”.

– Först och främst så är vi mycket nöjda med den här lösningen, som innebär att vi har ett huvudentreprenörsansvar, men inte ett betalningsansvar för andra företags anställda, eller ett så kallat ”solidaransvar”. Huvudentreprenören håller reda på vilka entreprenörer som finns på arbetsplatsen, informerar Byggnads om detta och går till botten med eventuella misstankar om oegentligheter från Byggnads, säger Mats Åkerlind till Elinstallatören.

Han menar att om Byggnads skulle anse att ett företag i entreprenadkedjan till exempel inte betalat ut löner på ett korrekt sätt, så ska facket alltså kunna vända sig till huvudentreprenören. Huvudentreprenörens ansvar ligger då helt enkelt i att kontrollera hur företaget agerat och tillsammans med Byggnads och det aktuella företaget försöka hitta en lösning. Medlarnas bud klargör tydligt att ”alla möjligheter” till att tillrättaställa eventuella fel ska vara uttömda innan det blir aktuellt att använda den nya försäkringen.

Sådana möjligheter omfattar, bland annat, att man först sett till den vanliga tillämpningen av svensk lagstiftning, gått igenom de vanliga juridiska processerna och prövat åtgärder som den statliga inkomstgarantin. Därefter ska ärendet prövas i en särskild nämn bestående av en representant från BI och en från Byggnads. Först när den nämnden finner att betalningsskyldighet föreligger kan ersättning bli aktuell.

Enligt Mats Åkerlind är det alltså först egentligen när man upptäcker att ett företag flytt landet, på annat sätt försvunnit eller aldrig existerat som den nya försäkringen träder i kraft.

Genom försäkringen garanterar BI då att ”arbetstagare får minst avtalets lägstalön”.

 

Det är alltså en flexibel lösning. Och det har aldrig varit tal om att arbetsgivarna inte ska ta sitt ansvar, det har vi alltid gjort och kommer fortsätta att göra det. Vad vi inte kan acceptera är att våra medlemsföretag ska tvingas betala för andra företags fusk. Där har de backat.
Mats Åkerlind

 

Försäkringen i kombination med den lagstiftning om närvaroliggare som snart finns på plats så kommer det att bli svårt för oseriösa aktörer att agera i byggbranschen, enligt Mats Åkerlind.

Försäkringen finansieras av BI och alla anställda hos företag som är medlemmar i BI, eller hos arbetsgivare som anlitas av medlemsföretag, kommer att ha rätt att ansöka om ersättning.

I en intervju på Svenskt Näringslivs webbplats säger Christer Ågren, organisationens vice vd, att de problem som Byggnads har pekat på till största delen pågår i andra delar av byggbranschen, och att de företagen inte berörs av den här uppgörelsen.

– Det man kan säga är att det här avtalet inte behövs för många andra än för Byggnads, säger Christer Ågren.

Men Byggnads ordförande Johan Lindholm är nöjd, trots att kraven i avtalet inte blev så långtgående som facket ansåg nödvändigt. I ett pressmeddelande tidigare i veckan, sa han:

– Jag är oerhört stolt och glad över att vi idag har tagit detta historiska steg. Nu har vi satt spaden i backen för att åstadkomma något som många andra länder redan har gjort.

Huvudentreprenadsansvar skrevs in i byggavtalet den 1 april 2014, och börjar gälla i sin helhet från och med den 1 januari 2015. Inga andra kollektivavtal påverkas av förändringen.