EU ger klartecken för huvudansvar för utstationerade

Publicerad 28 feb 2014, 10:53

I går kom Europaparlamentet och EU:s ministerråd överens om ett direktiv som innebär att en huvudentreprenör kan bli ansvarig genom hela entreprenadkedjan, för att utstationerade arbetare från andra länder får samma rättigheter som svenska.

Direktivet ska införas 2016, och därefter har medlemsländerna två år på sig att göra det till nationell lagstiftning.

– Vi är inte positiva till lagstiftningen då regeln innebär att arbetsgivaransvaret förskjuts och tunnas ut. Det blir oklart vem som är arbetsgivare. Men en lagstiftning är bättre än en ensidig, olaglig och obalanserad regel som tilltvingats genom stridsåtgärder i kollektivavtalet, säger Ola Månsson, vd Sveriges Byggindustrier (BI), i ett pressmeddelande.

Han förklarar att skillnaderna mellan direktivet och fackförbundet Byggnads förslag om huvudentreprenörsansvar är att just att ansvarsfrågan regleras i lag och inte via kollektivavtalet. Därmed skulle det omfatta alla företag och inte bara de kollektivanslutna.

BI menar att en lag innebär en avvägning mellan inhemsk arbetskrafts rättigheter och rätten till den fria rörligheten för arbetskraft från andra länder inom EU. En lagstiftningsprocess genomförs i demokratisk ordning, där BI, Byggnads och andra organisationer kommer vara remissinstanser.

Byggnads påstår att den svenska modellen skulle vara att införa ett solidaransvar via kollektivavtalet. Inget direktiv har någonsin implementerats i något land via kollektivavtal. Det är ett ansvar som åligger nationen och måste ske via lagstiftning.
Mats Åkerlind, vice vd och förhandlingschef på BI.


Byggnads hävdar att direktivet
lyfter fram behovet av ett huvudentreprenörsansvar i den svenska byggbranschen.

– Det är precis detta som våra förhandlingar med BI handlar om. Den svenska modellen innebär att det är arbetsmarknadens parter som ska reglera detta via kollektivavtal, i vårt fall Byggavtalet. Överenskommelsen i EU visar på att Byggnads är på rätt väg med ett huvudentreprenörsansvar. Det är min förhoppning att BI nu krokar arm med oss för att tillsammans skapa en byggbransch i världsklass, avslutar Johan Lindholm.