Logga in

Det klagar svenska folket mest på

Publicerad
17 jan 2017, 13:31
| Uppdaterad
29 apr 2021

Överlägset mest klagomål får hantverkstjänster och köp av begagnade bilar. Det visar statistik från 2016 från den kommunala konsumentvägledningen och Konsumentverket. 

Klagomålen delas in i varor och tjänster. År efter år är det samma vara, begagnade bilar, och samma tjänst, hantverkare, som toppar bottenlistan. Konsumentverket förklarar det med att både bilar och hantverkare kostar en hel del pengar och att kunderna därför är mer benägna att klaga.

Totalt har närmare 11 000 klagomål kommit in om hantverkare under 2016, vilket är 9 procent av det totala antalet klagomål. Därefter är mobiltelefoni den tjänst som folk klagar mest på med drygt 4 700 klagomål (3,9 procent). På tredje plats på klagomålslistan kommer fast telefoni.

Allra mest klagas det på hantverkare i Stockholm (13,5 procent) och allra minst klagar gotlänningarna på hantverkare (6,1 procent).

Joséphine Slotte, jurist på Konsumentverket, har följande tips för att konsumenterna ska bli nöjd med hantverkstjänsterna:

– Avtala alltid med hantverkaren om vilken omfattning arbetet har, hur lång tid det ska ta och vad det ska kosta. Om tilläggsarbeten dyker upp ska också de med i avtalet. Ett skriftligt avtal fungerar som ett kvitto på vad man har kommit överens om. Betala aldrig i förväg, säger hon.

På Konsumentverkets hemsida finns en mall, som kan laddas ned, för avtal för hantverkstjänster.

– Många gånger bottnar problemen i brist på kommunikation. Ett skriftligt avtal hjälper parterna att bli på det klara med vad som ska göras och hur, tillägger hon.

Konsumentverket goda råd när det gäller begagnade bilar är följande:

– Välj en bilhandlare med gott rykte och helst någon ansluten till en branschorganisation. De följer riktlinjer framarbetade av branschen och Konsumentverket. De har även förbundit sig att följa Allmänna reklamationsnämndens rekommendationer, säger juristen Malin Johansson.

– Skulle det bli fel på bilen är det viktigt att komma ihåg att du kan klaga även på en begagnad bil i upp till tre år. Inom de första sex månaderna ger lagen dig ett särskilt skydd där bilhandlaren ska visa vad som orsakat felet. Är det ett ursprungligt fel ska bilhandlaren kostnadsfritt reparera bilen, tillägger hon.

Statistiken bygger på drygt 121 000 klagomål som registrerats under det gångna året.