Logga in

”Det här är en guldgruva för svenska elföretag”

Publicerad
30 jul 2015, 10:52

Utbildningen svenska för hantverkare, SFH, hjälper invandrade elektriker att snabbare komma ut på den svenska arbetsmarknaden. Tre månaders anställning är avgörande för att de ska erhålla ECY-certifikat efter den 30 veckor långa utbildningen.

I Haninge utanför Stockholm kan invandrade elektriker kombinera utbildning i svenska med komplettering eller anpassning av sina yrkeskunskaper som elektriker för att komma ut på den svenska arbetsmarknaden. Carina Kemi, lärare på CentrumVux i Haninge, håller i SFH-utbildningen.

– Eleverna kommer från 26 kommuner i hela länet. SFH har funnits sedan 2005, men utbildningen för elektriker är ny sedan förra året, säger Carina Kemi.

SFH för elektriker är ett samarbete mellan CentrumVux och Stockholms Tekniska Institut. Som första steg in i utbildningen får eleverna genomgå en validering som säkerställer att de är yrkesmän med riktig erfarenhet. Tre dagar i veckan får de antagna eleverna ta del av både teori och praktik för elektriker.

– Utöver det arbetar vi med språket i veckan. Det är dels svenska för invandrare som alla invandrare får ta del av och dels det yrkesspråk för elektriker som ingår i språkstödet till elkurserna på STI. Att kunna koppla inlärningen av svenska till praktiska arbetsmoment som de här eleverna verkligen behärskar gör att de lär sig mycket mer och snabbare. Det finns också forskning som visar att det förhåller sig så, säger Carina Kemi.

Under 2013 gick 16 personer SFH för elektriker och för tillfället går ytterligare 16 den 30 veckor långa utbildningen.

De kommer från hela världen och alla som är med har visat att de har kompetensen. Dessutom har de erfarenheter att hänga upp ny kunskap på. Det, tillsammans med det faktum att de älskar sitt yrke, gör att de snabbt kan komma igång och jobba.
Carina Kemi


Bengt Wallberg
är lärare på Stockholms Tekniska Institut och har hand elektrikerutbildningens teori och praktik. Han driver dessutom firman Elektropartner och har tre elever från den första kursomgången som anställda i företaget. På uppdrag av Skanska Installation jobbar de för tillfället med installationen av passagesystem på Nya Karolinska i Solna.

– De flesta har betyg och dokumenterade kvalifikationer från hemlandet. Med valideringen visar de också att de behärskar kopplingar och elementära delar, säger Bengt Wallberg

Han förklarar att det i de flesta fall handlar om att sätta in redan kunniga yrkesmänniskor i en yrkesjargong där ”proppmaskiner” och ”blåbär” är termer man använder, och att ge dem kunskap om svensk standard och byggteknik.

– Om man fattar uttrycken och jargongen kan man bli en i gänget. Mycket annat handlar om repetition.

Bengt Wallberg är dock bekymrad över det motstånd många av eleverna har stött på för att komma in och få sina tre månaders arbete och därmed BB1 och ECY-certifikat.

Det här är en guldgruva för svenska elföretag. De här killarna har erfarenheter med sig och är redo att jobba hårt för att skapa sig ett liv i Sverige. Många är redan stadgade med familj och barn.
Bengt Wallberg

Arkan Al Mosuli kom från Irak för tre år sedan. Där hade han arbetat som elektriker i närmare 20 år.

– Jag hade ett eget företag med tio anställda i Bagdad. Vi jobbade med alla former av installationer. Den stora skillnaden är att det finns mer säkerhetstänkande i arbetsmomenten här i Sverige. Och så måste man lära sig alla nya namn, säger Arkan Al Mosuli.

Tillsammans med kollegorna Tesfamichael Msgina Embaye från Eritrea och Luci Toma från Rumänien har han nu avslutat sina första tre månader som elektriker på en svensk arbetsplats. Elektropartner vågade ge dem chansen.

Bengt Wallberg säger att dessa tre nu är redo att jobba vidare på vilket elföretag som helst.

– De har fått fantastiska vitsord från Skanska Installation som är vår uppdragsgivare här på Karolinska. Jag tycker de är helt fantastiska och jag hoppas verkligen att fler elföretag tar chansen och tar in elektrikerna från SFH.