Logga in

Besiktningsmannen: ”Bättre att vi tar till oss vad som finns i standarden”

Publicerad
29 jan 2024, 06:00

Är det viktigt att följa de nya riktlinjerna för slutdokumentation vid solcellsinstallation hos privatpersoner? Vi ställde frågan till en certifierad besiktningsman.

Richard Nyberg, besiktningsman med inriktning på solceller, har sett många solcellsanläggningar i sitt arbete som elkonsult. Han tycker generellt sett att det är bra att branschföreningar tar fram rekommendationer och riktlinjer. Dock gäller det att inte allt för mycket ”uppfinna hjulet på nytt”.

”… Det är bättre att vi tar till oss vad som faktiskt finns i standarden.”

Richard Nyberg, besiktningsman SBR hos Nybergs Elkonsult

Fler tips:
Så gör du en slutdokumentation för solceller i 12 steg

Läs också:
Ska man jorda solcellerna?

– Riktlinjerna kan kanske på sikt få branschen att inse vikten av dokumentation. Men det står redan i Elsäk-FS 2022:1, kap 3 §6 att det ska finnas dokumentation, säger han.

På vilka sätt kan riktlinjerna förbättra säkerheten i solcellsinstallationer?

– Genom att regelverket tas mer på allvar, och att de som arbetar med installationerna förstår att det är en farlig anläggning de handskas med, säger Richard Nyberg som är certifierad besiktningsman SBR hos Nybergs Elkonsult.

Är de 12 punkterna för slutdokumentation bra, eller bör något läggas till eller dras ifrån?

– Mycket av detta tas upp i HB 457 Solcellsboken, men i nya HB 444 kap 712 hänvisas till standarden SS EN 62446-1 – om omfattning av dokumentation. Så denna nya anvisning känns ändå lite som ”varför uppfinna hjulet på nytt?”. Det är bättre att vi tar till oss vad som faktiskt finns i standarden.

Vem borde använda riktlinjerna, tycker du?

– Projektledaren/installatören ska se till att det finns nödvändig dokumentation till varje anläggning.

Från årsskiftet 2024/25 ställer föreningen Svensk Solenergi kravet att alla installerande medlemsföretag har minst en certifierad montör. Hur kan det påverka säkerheten i branschen?

– Lite kanske, men man måste ändå se till att börja i rätt ände. Till exempel att alla som håller på med solceller är registrerade på Elsäkerhetsverkets hemsida ”kollaelföretaget.se”. Eller att de ingår i elföretagets egenkontrollprogram och att kompetensen är säkrad hos de som jobbar.

Är certifieringar viktiga?

– Certifieringar är bra, men de behöver kompletteras med praktisk erfarenhet. Certifierad elektriker tar cirka 1 600 timmar, då har man både fått praktisk och teoretisk erfarenhet.

Läs också:
Solcellsexperten: ”Tar man för lätt på plus och minus brinner det till slut”

Richard Nyberg har tagit fram en egen checklista med 20 punkter ”att tänka på” inför en solcellsinstallation. Där rekommenderar han att detta ingår i slutdokumentationen:

1. Orienterande beskrivning

2. Egenkontroller

3. Garantivillkor

4. Produktblad

5. Vind- och snölastberäkningar

6. Riskanalys vid utlämnande av åskskydd

7. Handhavandebeskrivning

8. Skötselanvisningar

9. Ritningar/slingdragning