Logga in

Solaredge: Säljstopp och sen då?

Publicerad
18 sep 2023, 07:00
| Uppdaterad
15 sep 2023

När 17 optimerare från Solaredge säljstoppades i december 2021 förändrades synen på hela produktkategorin. Från ”använd alltid” blev det ”använd aldrig”. Två år senare går åsikterna kraftigt isär. Men optimerare säljer. En grossist fördubblade sin försäljning första halvåret i år. Har optimerare ett oförtjänt dåligt rykte?

Det startade som en klassisk granskning hos Elsäkerhetsverket 2019 – efter att myndigheten fått in flera anmälningar om störande solceller. Två år senare (december 2021) kom beslutet: 17 modeller av israeliska tillverkaren Solaredges optimerare säljstoppas. All nyförsäljning av dessa produkter måste upphöra.

– Företaget hade blint följt en generisk standard (EN61000-6-3) som exkluderade all väsentlig testning. Därför blev det många anmälningar, berättar Martin Gustafsson, inspektör hos Elsäkerhetsverket.

”Man får avgöra i varje enskilt fall om användningen av optimerare är meningsfull, eller om man kan avstå från dem av kostnadsoptimeringsskäl.”

Stefan Ebert, EWS & Co KG

December 2021:
17 optimerare från Solaredge säljstoppas

Läs också:
Telia: ”Ingen tvekan att solcellerna sprider störningar”

För Solaredge ledde granskningen till en arbetskrävande process för att övertyga myndigheten om att produkterna var säkra. Hundratals mejl, många möten och flera omfattande testrapporter senare kvarstod faktum: Säljstopp.

Granskningen av solcellsprodukter tog fart i samband med ett regeringsuppdrag åt Elsäkerhetsverket och Försvarsmakten. Uppdraget var att utreda vilka elanläggningar som kunde orsaka elektromagnetiska störningar, även kallade EMC-störningar, på totalförsvarets verksamheter.

Elsäkerhetsverket gjorde mätningar på flera solcellsanläggningar – i bland annat Huddinge, Leksand, Onsala, Vallda och Kungsbacka, efter att störningar inrapporterats från radioamatörer. På samtliga uppmättes höga EMC-störningar – för höga enligt gällande EMC-förordning 2016:363 §6. När optimerarna kopplades ifrån minskade störningarna.

”Standarden EN61000-6-3 innehåller inga uttalade krav på mätning av ledningsbunden emission på optimerares och växelriktares DC-ledningar. Detta bedömer vi vara en brist när standarden tillämpas på aktuell produkt…” skriver Elsäkerhetsverket till Solaredge vid uppstarten av ärendet i mars 2020.

Problemet är att standarden är utformad för produkter med korta DC-ledningar, som inte bidrar nämnvärt till utstrålning av signaler. Solcellsinstallationer har ofta långa DC-ledningar. Då krävs också ledningsbundna mätningar.

Martin Gustafsson

– Standarder ändras och byggs på och ibland finns ingen aktuell standard för just den produkten. Men då måste tillverkare göra riskanalyser i stället, med hjälp av testföretag. Det hade 11 andra tillverkare som vi granskade samtidigt insett, säger Martin Gustafsson.

Beskedet kom som en kalldusch för Solaredge, och några av de andra bolag som också fick säljstopp för sina produkter. Med hjälp av olika dokument sökte företaget förklara att det gjort rätt. Till exempel menade Solaredge att det inte kände till några rättsligt bindande krav om test av frekvenser mellan två och 30 megahertz. Det visade sig vara en missuppfattning.

– Man måste göra riskanalyser även för frekvenser under 30 megahertz. Om de förs ut på ledningar kan de bli som antenner som sänder ut övertoner, säger Martin Gustafsson.

Det första säljstoppet gällde effekt/moduloptimeraren P300. Men snart kom även P350, P350I, P370, P4040, P405, P500, P505, P600, P650, P700, P730, P800p, P800s, P850, OPJ300-LV och M6240 att omfattas.

När säljstoppet var ett faktum skickade Elsäkerhetsverket vidare information till samtliga länder i Europa. I Nederländerna gjordes mätningar och advokater kopplades in när blåljussystemet Rakel påverkades.

– Om en produkt är populär märks det fort i ett tätbefolkat land som Nederländerna. Blåljussystemet tappade en väsentlig andel av sin täckning, och de detektivliknande mätningarna ledde till Solaredges optimerare, säger Martin Gustafsson.

I flera av Elsäkerhetsverkets tester har radioamatörer hjälpt till att rapportera om EMC-störningar. Det kan ses som extrema testbäddar med mycket högre känslighet än de flesta vanliga hushåll. Men det är inte orimligt, tycker Martin Gustafsson.

– Radioområdet är väldigt känsligt för störningar, något som vi bland annat sett i närheten av flygplatser som har en hel del viktig radiokommunikation, säger han.

Solaredge vill helst inte kommentera säljstoppet längre. Redan 2021 lanserade företaget en ny generation effektoptimerare, S-serien, som uppfyller den godkända standarden EN55011.

Det finns inget krav på att byta redan installerade optimerare av de säljstoppade modellerna. Om någon kund behöver ersätta en äldre produkt går det att byta till något av de nya alternativen, som S440, S500, P950 eller P1100. Ibland kan det räcka att komplettera äldre optimerare med ferriter, för att undvika EMC-störningar.

Läs också:
”Använd alltid” eller ”använd aldrig”?

Varför har debatten som följt i kölvattnet av säljstoppet varit så polariserad?

Daniel Sjödin

– Bra fråga, ibland tenderar konversationer att vara väldigt svarta eller vita, och jag tror inte att det gäller bara effektoptimerare. Vanligtvis grundar sig sådana debatter i bristande kunskap, säger Daniel Sjödin, Sverigechef hos Solaredge Technologies.

Han menar att några av optimerarnas fördelar ibland glöms bort.

– På grund av bristande kunskap ser en del människor effektoptimerare bara som en extra kostnad och inte som den besparing de faktiskt kan bli sett över systemets livslängd, säger Daniel Sjödin.

Övervakning och kontroll av den tekniska livslängden var avgörande för solinstallationen (1 MW) på bostadsrättsföreningen Opalens tak i Norrköping som blev klar i juni i år.

Riksbyggens hittills största solcellsanläggning. Foto Solaredge

– Vi bedömde det som viktigt för den framtida förvaltningen och underhållsprogrammet. Nu går det att se eventuella fel i varje enskild solpanel direkt i appen, säger projektchef Robin Asp om installationen som är Riksbyggens hittills största solcellsanläggning.

Enligt Solaredge är efterfrågan på optimerare stark i hela Europa.

– På global nivå levererade vi nyligen vår 100-miljonte optimerare, säger Daniel Sjödin.

Grossisten EWS & Co KG har också sett en kraftigt ökad försäljning av moduloptimerare under de senaste åren i norra Europa. Då handlar det inte bara om varumärket Solaredge utan även optimerare från till exempel Tigo Energy och Huawei, som erbjuder liknande övervaknings- och säkerhetsfunktioner.

Stefan Ebert

– Under första halvåret 2023 sålde vi dubbelt så många optimerare som samma period förra året, säger Stefan Ebert, försäljnings- och marknadschef hos EWS.

Han menar att försäljningens omfattning naturligtvis påverkas av att efterfrågan på solceller ökar i allmänhet. Men allt fler installatörer använder också system med optimerare på grund av olika riktlinjer för brandsäkerhet. Den noggranna övervakningen är ibland också ett försäljningsargument.

– Dessutom blir solcellsanläggningarna som byggs allt mer komplexa, och även icke-optimala takytor utrustas med solceller. Vid partiell skuggning, eller olika takriktningar, kan optimering på modulnivå definitivt vara meningsfull. Förutom att komplett utrusta en anläggning med optimerare är ett alternativ att sätta dem enbart på moduler som ligger i skuggan, säger Stefan Ebert.

Han berättar också att det finns skillnader mellan leverantörerna. Till exempel har Tigo Energy en teknik som fungerar med nästan vilken växelriktare som helst – som Fronius, Kostal eller SMA. Huaweis optimerare samarbetar endast med komponenter från det egna varumärket.

– Man får avgöra i varje enskilt fall om användningen av optimerare är meningsfull, eller om man kan avstå från dem av kostnadsoptimeringsskäl, säger Stefan Ebert.

Svenska Solelgrossisten har inte sålt Solaredges optimerare sedan säljstoppet 2021. Idag säljer de enbart optimerare från Tigo Energy och Huawei. En anledning är att Solelgrossisten tycker deras teknik är enklare.

Solaredges växelriktare måste ha optimerare för att fungera. Detta då solcellsregulatorn, kallad MPPT (Maximum Power Point Tracker), sitter i optimeraren. Hos andra varumärken sitter MPPT:n i växelriktaren – närmare till hands för exempelvis service.

Mikael Johansson

– En annan anledning till att vi slutade med Solaredge var att vi hörde från installatörer att de ofta fått byta ut den äldre generationens optimerare, säger Mikael Johansson, produktchef hos Solelgrossisten Sverige.

När det gäller försäljningen av optimerare ger han en delvis annorlunda bild än Solaredge och EWS. Första halvåret 2023 sålde Solelgrossisten något färre optimerare i Sverige än under samma period 2022.

– Det beror förmodligen på inflationen och ränteläget som fått villamarknaden att bromsa in, säger han.

Det positiva som säljstoppet och debatterna ändå har fört med sig är att kunskapen om solelskomponenter har ökat. Det tycker flera av Elinstallatörens intervjupersoner.

– Polarisering kan vara sunt och nyttigt. Det tyder på att många vill utveckla produkterna. Vi är i början av en ny, stor omställning och det finns inga tydliga rätt och fel, säger Robin Asp hos Riksbyggen.

Martin Gustafsson på Elsäkerhetsverket menar att det är positivt att konsumenter tar reda på mer nu än tidigare.

– Samtidigt litar de mycket på installatörerna som får ett tungt uppdrag att välja rätt produkt till rätt plats, säger han och berättar att en ny testomgång är planerad att genomföras under året.