Logga in

”Batterier gör ingen nytta i fastigheten”

Publicerad
4 sep 2023, 07:45

Bakom elmätaren gör ett batterilager ingen ekonomisk nytta. Det går inte att tjäna pengar genom att öka egenanvändningen av egen solel eller genom elarbitrage. Men framför elmätaren finns tre sätt att tjäna pengar på batteriet.

Det finns sätt att tjäna pengar på batterier, men enligt både Elinstallatörens solelsreporter Lars-Göran Hedin och Dan-Eric Archer, vd på energitjänstföretaget Checkwatt, är det inte genom den formen av arbitrage där man lagrar solel när den är billig till senare då man annars hade köpt el som är dyrare.

– Den prisskillnaden ger varken en betydande intäkt eller är tillräckligt stor för att uppväga det slitage som att cykla ett batteri innebär, sa Dan-Eric Archer.

mer om slitaget
Kort livslängd gör batterier olönsamma

Elinstallatörens reporter Lars-Göran Hedin har egna solpaneler – och en batterianläggning sedan två år tillbaka. Foto: Henrik Sannesson.

Lars-Göran Hedin har gjort lönsamhetsberäkningar baserade på 10 års avskrivning och kom då fram till att ”Vi kan konstatera att flera av de nyttigheter som ett batterilager erbjuder i praktiken har lite att ge, rent ekonomiskt.”

Dan-Eric Archer menar att i stället för att fokusera på vad batteriet gör bakom elmätaren, alltså sänker eller ger en positiv elräkning, ska man sikta framför elmätaren. Det vill säga intäkter som skapas utanför fastigheten – inte direkt relaterade till elhandelsavtal eller elnätsanslutningen där batteriet sitter monterat.

Lyssna på Elinstallatpodden om ämnet
Vanlig missuppfattning: ”att batterier och solceller hör ihop”

– Där är det en situation just nu där vi har brist på vissa stödtjänster. Priserna på dem är höga och där är det väldigt bra intäkter. Batterierna gör egentligen ingen nytta eller tjänst i själva byggnaden, som marknaden ser ut i dag, utan det är ut mot elnätet som man genererar värdet.

Dessutom, när det gäller tjänsterna framför elmätaren, cyklar man inte batteriet på samma sätt med mindre slitage som följd, poängterer Dan-Eric Archer.

Så här utnyttjas stödtjänsterna bäst enligt Dan-Eric Archer:

1. Stödtjänster

Främst så är det de stödtjänster som Svenska Kraftnät hela tiden handlar upp för att stabilisera elnätsfrekvensen. I elnätet ska det vara 50 Hz, och för att hålla det varje sekund året runt behöver det finnas reserver som är med och puttar. Om frekvensen är för hög puttar man ner den lite, om den är för låg så puttar man upp den, och batterier är väldigt bra på det. Det går att implementera ett styrsystem på dem så att de är med och bidrar till frekvenshållningen. De som är med på den marknaden får en intäkt för att de är med och budar in reserver och hjälper elnätet. 

– Det är där den stora grejen ligger i dag.

”När det gäller de här stödtjänsterna, där vi har den främsta lönsamheten i dag, då krävs det en snabb utrustning. Svenska kraftnä har höga krav och då måste det vara snabb och exakt styrning.”

dan-eric archer

2. Lokal flexibilitet

I allt fler områden finns det lokala flaskhalsar i elnätet. Det blir brist på kapacitet vissa tidpunkter på dygnet vilket kan avlastas genom att nätägaren köper flexibilitet från bland annat batterier. Det kan handlas via villkorade avtal eller flexmarknader. Försök finns i dag men de är inte så lönsamma som stödtjänsterna är.

3. Hjälpa ”bestraffade” elhandelsbolag

Ett tredje sätt är något som kallas obalans. Alla elhandelsbolag behöver köpa el innan den säljs. De köper el på spotmarknaden, varje dag innan kl 12 och så ska den säljas sedan under varje timme under morgondagen. Det svåra här är att elhandelsbolagen köper alltså innan de vet hur mycket de ska sälja. De vet inte hur mycket de behöver förrän senare. Om de har handlat fel blir de bestraffade för det. Då kan de kan köpa flexibilitet från batteriägarna för att minska sina kostnader för obalans.

På Checkwatt jobbar de för att hitta knepen för att maximera värdet, varje timme varje minut måste man avsätta resursen till den lönsammaste marknaden. 

Men långt ifrån alla växelriktare och system funkar med deras erbjudanden.

– När det gäller de här stödtjänsterna, där vi har den främsta lönsamheten i dag, då krävs det en snabb utrustning. Det är höga tekniska krav från köparen som är den statliga myndigheten Svenska kraftnät, de har höga krav och då måste det vara snabb och exakt styrning.

Lars-Göran Hedin tror på mer lönsamhet med batteri framöver.

– Det är så många företag som har lösningar på gång där de håller på att förhandla med Nordpool för att få tillgång till deras data. Så att du som privatabonnent med ett batterilager och en bra växelriktare ska kunna ta hem de där tidpunkterna och kunna styra på det. Vi är inte där ännu men det är på gång.