Logga in

Varför behövs en separat elkopplare till solcellerna?

Publicerad
15 jun 2023, 05:30

Vem som helst kan frånskilja en solcellsanläggning, eftersom nätägare ställer krav på att elkopplaren ska sitta utomhus. Dessutom är den dyr och ful, anser en elektriker som anmält saken till Energimarknadsinspektionen.

Många uppdrag för Stolts Elektriska i Säffle handlar om att ansluta kunders solcellsanläggningar till nätet. Ett vanligt krav från nätägare är då att det ska finnas en låsbar elkopplare för produktionsanläggningen utomhus, lätt tillgänglig för nätägarens personal.

Men är det verkligen nödvändigt? undrar Mårten Stolt, verksamhetsledare och delägare i auktoriserade elinstallationsföretaget Stolts Elektriska.

”Jag tycker inte att nuvarande förfarande varken är effektivt eller säkert. Man borde lägga kraft på att utveckla metoden i stället.”

MÅrten STolt, Stolts Elektriska

Svarar på kritiken:
Fem skäl till att Vattenfall kräver elkopplare till solceller

Läs också:
Eon: Byt brytare om du vill ha anläggningen godkänd

Mårten Stolt

– Varför kan inte elkopplaren, om önskvärt från kund eller elinstallatör, placeras jämte elmätaren som ibland sitter i ett låst utrymme i till exempel källare? Enkel att lokalisera, smidig att hantera och säkert placerad, säger Mårten Stolt.

Han och branschkollegor tycker att den extra elkopplaren mest blir kostsam, riskökande och estetiskt förfulande. Den upplevs som så onödig att Mårten Stolt har skickat in en anmälan till Energimarknadsinspektionen om att avskaffa kravet.

Några problem med krav på utomhusplacerad elkopplare som han lyfter fram är att: 

  • Det ger även obehöriga (vem som helst) möjlighet att frånskilja elproduktionen från utsidan.
  • I värsta fall, beroende på placeringen, kan hela kundens elanläggning brytas av obehöriga.
  • Nätägaren kommer ändå alltid att behöva komma överens med kunden om tillträde för arbete i anläggningen, vilket innebär tillgång till elmätaren. Då blir det enklare om elkopplaren sitter bredvid elmätaren.

Reglerna, som beskrivs i SEK Handbok 457 kapitel 24, säger att det ska finnas elkopplare som frånskiljer produktionsanläggningen. Elkopplaren ska vara av typen lastfrånskiljare, låsbar i öppet läge och åtkomlig för elnätsföretagets personal.

I många fall går det bra att komplettera kundens mätarskåp, så att kundens brytare även fungerar som frånskiljning av produktionen före elmätaren. Mätarsäkringarna används då för att avskilja inkommande el från nätet. 

Problemen uppstår när kundens elmätare sitter i husets källare eller annat låst utrymme. Då säger reglerna att elkopplaren ska finnas tillgänglig utomhus, om inte mätaren kan flyttas till ett nytt fasadskåp.

– Men det är inte alltid görbart och är kostsamt för kunden, som redan gjort en stor investering i en solcellsanläggning, säger Mårten Stolt.

Han vill se en förändring av reglerna, för att förenkla för kunder och installatörer. Reglerna baseras på att säkerheten ska vara garanterad även i sällsynta och extrema situationer, som vid fel i anläggningen eller behov av inkoppling av reservkraft.

Mer som tar tid:
Så lång tid tar nätanslutningen att få

I sin anmälan till Energimarknadsinspektionen ger han flera förslag till förenklingar, se artikel intill. Bland annat kring tillvägagångssättet vid inkoppling av reservkraft under längre strömavbrott.

– Jag tycker inte nuvarande förfarande varken är effektivt eller säkert. Man borde lägga kraft på att utveckla metoden i stället, säger Mårten Stolt.