Logga in

Eon: Byt brytare om du vill ha anläggningen godkänd

Publicerad
15 nov 2022, 05:30

Elektrikern hade installerat en lastfrånskiljare med vippa som huvudbrytare i sin nya solcellsanläggning hemma. Elnätsbolaget Eon vägrade godkänna anläggningen om han inte först bytte mot en ”låsbar brytare som är godkänd”.

Thomas Hjertman hade i somras installerat solceller hemma hos sig själv. I anläggningen använde han Wiser-produkter från Schneider Electric. Som elkopplare i produktionsanläggningen hade han använt en lastfrånskiljare från Schneider Electric som heter Wiser Resi9. På den hade han också installerat Schneiders powertag, en elmätare om med hjälp av AI analyserar anläggningens elanvändning. Den huvudbrytare han använt kräver, till skillnad från en traditionell huvudbrytare, en särskild låsanordning. Den låsanordningen gör att lastfrånskiljaren kan låsas med hänglås i frånskilt läge för att förhindra tillkoppling. Låsanordningen placerade Thomas Hjertman i fasadmätarskåpet i en plastficka tillsammans med lastbrytarens manual. Allt för att uppfylla Elsäkerhetsföreskriften som säger att en frånskiljningsanordning måste kunna skyddas mot tillkoppling, genom att låsas eller blockeras. 

Fråga Cecila Axelsson:
Dvärgbrytaren som huvudbrytare – är det OK?

Se mer om Wiser Powertag
Hur ska man mäta sin elanvändning?

Men när Eons montör inspekterade anläggningen inför nätanslutning uppstod problem. 

– De vägrade godkänna anläggningen med den här brytaren. Jag ville att de skulle hänvisa till lagtext att den här brytaren inte vad godkänd. Men jag fick aldrig något svar på det, berättar Thomas Hjertman. Han skulle åka på semester och av förklarliga skäl, han bor i elprisområde 4, var han mån om att kunna driftsätta sin solcellsanläggning.

– Jag har gjort en korrekt anläggning som är uppmärkt med skylt. Den är låsbar och den godkända förreglingen är på plats i fasadmätarskåpet. Ändå fick jag nej från Eon.

Eons presstjänst svarar att företagets tekniska anvisningar är tydliga – dvärgbrytare är inte godkända som brytare för produktion. Skälet är att det inte ska krävas specialverktyg för att kunna låsa brytaren, vilket det alltså gör i det här fallet. Om specialverktyget inte finns i skåpet kan det leda till att Eons personal inte kan utföra arbete på anläggningen.

Vi passar frågan vidare till Elsäkerhetsverket som hänvisar till att elnätsföretag kan använda sig av de allmänna avtalsvillkoren för att sätta upp regler. 

– Elnätsföretaget har rätt att kräva att konsumenten på egen bekostnad ändrar sin anläggning så att betryggande driftförhållanden uppnås och så att gällande bestämmelser uppfylls, säger Cia Edlund, kommunikationschef på Elsäkerhetsverket. 

Innovation:
Digital dvärgbrytare bryter jättesnabbt

På vilken grund kan ett elnätsbolag underkänna en huvudbrytare som uppfyller alla krav som att kunna göra anläggningen spänningslös, är korrekt uppmärkt och kan skyddas mot tillkoppling?

– Vårt regelverk sätter lägstanivå på elsäkerheten och genom avtal kan egentligen vad som helst krävas. Vi reglerar att innehavaren ska uppfylla våra krav, men inte vem som ska betala (vare sig för grundnivå eller för eventuella ytterligare krav), säger Cia Edlund på Elsäkerhetsverket.  

Thomas Hjertman är kritisk till att elbolaget har rätt att neka honom att använda en godkänd lastfrånskiljare.

– Jag gjorde om anläggningen med en brytare som de kunde godkänna. Men det är inte rätt, säger Thomas Hjertman. 

Schneider Electric har avböjt att kommentera.