Logga in

Svea Solar: ”Vi har brustit i de här enskilda fallen”

Publicerad
24 maj 2023, 08:26
| Uppdaterad
28 maj 2023

Efter flera tillbud ifrågasätter Elsäkerhetsverket om Svea Solar som är störst i Sverige på solcellsinstallationer följer sitt eget egenkontrollprogram. I Elinstallatören svarar Sverigechefen på vad företaget ska göra för att undvika installationsförbud.

Med över 20 000 installerade anläggningar de senaste åren är Svea Solar Sveriges största aktör inom solcellsinstallationer. Men frågan är om det inte gått lite väl snabbt vissa gånger? Sedan i somras har Elsäkerhetsverket synat företaget efter det att ett antal anmälningar om allvarliga tillbud inkommit till myndigheten. Detta svarade Svea Solar på och man redovisade även sin egenkontrollprogram.

Läs också:
20 företag hotas med vite – misstänkts för olovlig installation

Läs också:
ARN-fall: 34 års återbetalningstid på solcellerna

Men därefter har ytterligare anmälningar rapporterats varvid Elsäkerhetsverket ifrågasätter om egenkontrollprogrammet verkligen följs. Av de inrapporterade tillbuden framgår det att en person fått strömgenomgång i duschen. Anmälaren uppger att elektriker på plats kunnat konstatera att PEN-ledaren kopplats bort i samband med solcellsinstallationen. 

I ett annat fall har både montageledare samt extern besiktningsman blivit utsatta för strömgenomgång på grund av ett isolationsfel – och i ett tredje framgår det att kabeldragning skett runt takrännan och inte fästs korrekt.

Detta sammantaget har gjort att Elsäkerhetsverket nu kräver kompletteringar.

I ett föreläggande skriver myndigheten att de inte har synpunkter på det egenkontrollprogram som Svea Solar redovisat – men att de ifrågasätter om det verkligen följs på det sätt som företaget uppger. Därtill skärper Elsäkerhetsverket tonen och skriver:

”Då tillbuden är mycket allvarliga och inte endast av tillfällig art, då så många anmälningar kommit in till myndigheten, kan Elsäkerhetsverket komma att förbjuda Svea Renewable Solar AB att utföra elinstallationer till dess att ni kan visa att kraftfulla åtgärder gjorts inom företaget för att ni ska utföra elinstallationer enligt god elsäkerhetspraxis.”

Johannes Boson, Sverigechef på Svea Solar, säger till Elinstallatören att säkerheten har högprioriterat – men att det brustit i vissa fall

– Jag skulle säga att arbetsmiljö, säkerhet och säkra installationer är högsta prioritet. Där har vi en löpande och tät dialog med relevanta myndigheter för att förbättra oss. I de här fallen som kommit upp har vi brustit i våra rutiner. Men vårt egenkontrollprogram är bra och visar att vi har rätt nivå där, det vi behöver lägga mer fokus på är efterlevnaden. 

Att Elsäkerhetsverket ifrågasätter efterlevnaden och påpekar att ett förbud mot elinstallationer ligger i fatet är tuff kritik och Johannes Boson håller med om att det är allvarligt.

– Det är inget att säga emot, vi har brustit i de här enskilda fallen. Vi tar dock alla tillbud på största allvar och går till botten i varje fall för att se vad som orsakat detta och hur vi kan lära oss av det.

Så hur agerar Svea Solar nu? Företaget har fram till sista maj att svara på de frågor som myndigheten ställt.

– Vi håller på att ta fram svaren nu. En av de delar som de vill titta på är vår utbildningsdel och hur vi får ut kunskapen i vår verksamhet. Utöver vårt eget träningscenter där vi utbildar montörer har vi sedan början av året även förändrat organisationen där vi förtydligar ansvaret, säger Johannes Boson.

Men hur ska man då garantera att rätt kompetens alltid finns på plats – och vilka konkreta åtgärder genomförs ute i verksamheten och på installationsplatsen?

– Träningscentret är en väldigt viktig del i det här och i fjol utbildade vi 300 installatörer i både fysisk- och elsäkerhet. Sedan har vi 35 personer ute i regionerna som är ansvariga  att följa upp säkerheten och där vi genomför så kallade ”Safety walks” för att säkra installationerna. Att ha bättre utbildning är en del, men det tillsammans med förändrade rutiner samt tydligare ansvarsfördelning bland personalen kommer att göra skillnad. Vi har gjort många förändringar på elsäkerhetssidan sedan jag började i augusti och den här pågående förändringen är en del av vår vardag. Vi gör det här mycket bättre i dag än hur det såg ut för två-tre år sedan. 

Läs också:
Nästan alla solceller kan vara felinstallerade i Kalmar län

Enligt Sverigechefen är dialogen med Elsäkerhetsverket god och även om det kan tyckas vara en skarp skrivelse – menar han att han inte ser några risker kring att Svea Solar kan beläggas med installationsförbud.

– För det första har vi en väldigt god och positiv diskussion med Elsäkerehtsverket. Myndigheten och vi vill ju samma sak – att det ska vara säkra installationer. De hjälper oss att bli bättre och det är jag glad för. Givet den dialog vi har är jag helt trygg i att vi kan svara på frågorna på ett sätt som gör att det inte äventyrar våra möjligheter att installera, säger Johannes Boson.