Logga in

Måste vi fixa garantifelen?

Publicerad
15 maj 2023, 10:11
| Uppdaterad
4 jun 2024

Byggaren som vi varit underentreprenör åt har gått i konkurs under garantitiden och nu ställer beställaren krav på oss. Vad gör vi? Juristen Oskar Karlström reder ut.

Läs också:
Ett förödande avtal – kan vi dra oss ur?

Läs också:
Beställaren betalar inte – vad gör jag nu?

Fråga: Vi har utfört arbeten i en fastighet som tillhör en bostadsrättsförening. Vi var underentreprenörer åt ett byggföretag och hade avtalat om AB 04. Byggföretaget gick i konkurs under garantitiden och nu kräver bostadsrättsföreningen att vi ska fixa garantifelen. Måste vi det? 

Svar: Eftersom ni har avtalat om AB 04 med byggföretaget kan bostadsrättsföreningen inte hoppa över någon part i kontraktskedjan när de ställer krav på uppfyllande av åtagande enligt deras avtal. Det innebär att bostadsrättsföreningen endast kan ställa krav på att deras avtalspart, alltså byggföretaget, uppfyller sina åtaganden enligt deras avtal.

Bostadsrättsföreningen kan inte kräva att ni som underentreprenör, som haft avtal med byggföretaget men inte med bostadsrättsföreningen, ska uppfylla era åtaganden enligt ert avtal med byggföretaget. Att byggföretaget gått i konkurs ger alltså inte bostadsrättsföreningen automatisk rätt att kräva att ni ska fixa garantifelen.

I den här situationen kan en möjlighet för både er och bostadsrättsföreningen vara att ni ingår ett nytt avtal direkt med varandra. I ett sådant avtal kan ni avtala om att ni ska utföra eventuella garantiarbeten på entreprenaden, men då mot ersättning från bostadsrättsföreningen. Ett sådant avtal är att anse som en helt ny affärsuppgörelse och ni är fria att avtala om vad ni anser lämpligt, om ni vill ingå ett sådant avtal.