Logga in

Kan jag lägga på 24 procent i dröjsmålsränta?

Publicerad
9 feb 2024, 07:57

Två fakturor till kunden har förfallit och nu vill installatören lägga på dröjsmålsränta på påminnelsefakturan. Hur mycket ränta får man ta ut för förseningen? Juristen Betti-Ann Pettersson svarar.

Juristen svarar:
Beställaren betalar inte – vad gör jag nu?

Juristen svarar:
Får jag hålla på handlingarna tills kunden betalat?

Fråga: Jag har tröttnat på en kund som aldrig betalar i tid. Nu har ännu en faktura förfallit utan att betalning inkommit och jag vill lägga på ränta på påminnelsefakturan som jag ska skicka. Men vilken dröjsmålsränta har jag rätt till? Vi har inte något skriftligt avtal för de fakturerade arbetena men det står på våra fakturor att vi tar ut 24 procent i dröjsmålsränta. 

Svar: Det krävs att du har avtalat med din kund om att ta ut en högre dröjsmålsränta än den räntelagen ger rätt till. Ett villkor som kommer först på din faktura anses inte vara avtalat så länge kunden inte bekräftat villkoret.

Det ses inte som en bekräftelse om kunden endast betalar kapitalbeloppet, skulle denne däremot ha betalat dröjsmålsränta enligt den räntesats du angett på fakturan skulle man kunna se det som att kunden godtagit den angivna dröjsmålsräntan.

Kan du inte visa något avtal om en dröjsmålsränta på 24 procent faller du istället tillbaka på räntelagens reglering om dröjsmålsränta. Enligt den har du rätt till åtta procent plus referensräntan, som från och med den 1 januari 2024 är fyra procent, vilket då blir 12 procent sammanlagt. 

Om du inte heller avtalat om någon betalningsfrist med kunden har du rätt att räkna dröjsmålsräntan först 30 dagar från fakturadatum eller annat datum då du framställt krav på betalning med ett bestämt belopp. Du skriver inte om din kund är konsument eller ett annat företag, men om din kund är konsument krävs det dessutom att du meddelat kunden att ränta kommer utgå vid utebliven betalning för att de 30 dagarna ska börja räknas. Genom att du skrivit det på fakturan har du uppfyllt det. 

Juristen reder ut:
Hur sent kan en beställare ifrågasätta fakturabeloppet?

För att kunna använda dröjsmålsränta som ett bättre påtryckningsmedel råder jag dig att i fortsättningen avtala om en kortare betalningsfrist samt att en högre dröjsmålsränta än räntelagen ger kommer att tas ut vid utebliven betalning efter förfallodagen.