Logga in

Röran hindrar oss från att jobba – vad gör vi?

Publicerad
24 apr 2023, 07:58

Entreprenören kan inte ta sig in på våningsplanet som är belamrat med byggmaterial. Vems är ansvaret för att jobbet blir försenat och dyrare än avtalat? Juristen Lovisa Elmgren svarar.

Text

Juristen svarar:
Beställaren betalar inte – vad gör jag nu?

Juristen svarar:
Ett förödande avtal – kan vi dra oss ur?

Fråga: Vi är en av flera entreprenörer som arbetar i ett nybyggnadsprojekt. Enligt tidplanen ska vi utföra arbeten på våningsplan tre den här veckan. Men våningsplanet är så belamrat med byggmaterial från en av våra sidoentreprenörer att vi knappt kan ta oss in – än mindre utföra våra arbeten. Det här gör att vi blir försenade och drabbas av merkostnader. Vad ska vi göra? AB 04 gäller.

Svar: Av frågan låter det som att problemet beror på bristande samordning av sidoentreprenörernas arbete. Beställaren ansvarar för samordningen. Enligt AB 04 har ni rätt till både tidsförlängning och ersättning för merkostnader på grund av hinder som beror på beställaren eller något förhållande på beställarens sida. 

För att få rätt till tidsförlängning och ersättning för merkostnader ska ni direkt göra en hindersanmälan till beställaren. Gör anmälan skriftligt. Tänk också på att ni behöver visa för beställaren vad hindret består i och vilka kostnader det för med sig för er.

Dokumentera därför så mycket ni kan. I det här fallet kan det till exempel vara bra att fotografera det belamrade arbetsområdet. Dokumentera också vilka merkostnader ni drabbas av –  till exempel vilka montörer som skulle utföra arbeten och hur mycket ställtid som nu uppkommer under vilka dagar. Det är mycket enklare att driva frågan om ni har ordentlig dokumentation. 

Ni ska också efter bästa förmåga försöka begränsa skadan på grund av hindret. Se över om det finns något ni kan göra för att minska förseningen och merkostnaderna. Det skulle till exempel kunna vara att utföra arbeten på ett annat våningsplan till dess att våningsplan tre inte längre är belamrat.