Logga in

Elanläggningar ska bli säkrare med ny handbok

Publicerad
19 jan 2021, 09:33
| Uppdaterad
8 apr 2021

Elsäkerhetsverket vill göra det enklare för den som har ansvar för en elanläggning att ta hand om den på rätt sätt. Därför ger de nu ut Handbok för innehavare av elanläggningar – en genomgång av regler och ansvarsfrågor kring elsäkerhet.

PRESSMEDDELANDE FRÅN ELSÄKERHETSVERKET

Som ägare eller innehavare av en elanläggning har du ett stort ansvar att se till att din elanläggning är säker att använda både för dig själv och för andra. Det är ett krav i elsäkerhetslagen enligt vilken du har ansvar för ”att din elanläggning ger betryggande säkerhet mot personskada och sakskada”. Men för att du ska kunna ta det ansvaret behöver du ha god kännedom om både anläggningen och om det regelverk du förväntas följa. Det är inte alltid så lätt att hålla reda på allt. I handboken får du en genomgång av regelverket, konkreta tips och praktiska checklistor för till exempel kontroll av en elanläggning och för elektriska produkter som används i den.


Mer om säkerhet i anläggning: Blir anläggningen farlig om jag skyddsutjämnar kabelstegen?


Handboken riktar sig främst
till dig som är professionell anläggningsinnehavare inom industri och elnät. Men den riktar sig även till den som äger anläggningar som hotell eller pensionat, idrottsanläggningar, vägbelysningsanläggningar, lantbruk, solcellsanläggningar eller energilager. Materialet kan också läsas och användas av beställare, utbildare, försäkringsbolag och entreprenörer som vill ha ett extra stöd i sitt arbete.

– Med den här publikationen hoppas vi öka kunskapen kring vilket ansvar man som innehavare har för sin elanläggning och hur man kan ta det ansvaret.

Peter Lindberg, elinspektör, Elsäkerhetsverket

– Med den här publikationen hoppas vi öka kunskapen kring vilket ansvar man som innehavare har för sin elanläggning och hur man kan ta det ansvaret. Vilka regler behöver jag känna till, vilka typer av ansvar omfattas jag av, hur sköter jag relationen till elinstallationsföretaget jag anlitat och vad händer när Elsäkerhetsverket gör tillsyn. Det är några frågor som vi vill hjälpa till att svara på, säger Peter Lindberg, elinspektör på Elsäkerhetsverket. 

Även privatpersoner som äger en egen bostad – och därmed också elanläggningen i den – kan ha nytta av handboken. Bland annat innehåller den en genomgång av vad som räknas till elanläggningen i bostadsrätter, villor och fritidshus, samt vem som ansvarar för vad när det gäller elanläggningen.

Under 2021 kommer handboken att marknadsföras till flera olika målgrupper. Målet är att höja kunskapsnivån hos fler mottagare. Handbok för innehavare av elanläggningar finns att läsa digitalt eller ladda hem på Elsäkerhetsverket.se.