Logga in

”Att stänga av elpatronen är en dålig lösning, men…”

Publicerad
11 maj 2021, 13:12
| Uppdaterad
12 maj 2021

De flesta i branschen tycker att det är en dålig idé att stänga av elpatronen i en värmepump. Men det är frågan om kompressorns övervarvning som blivit het i sociala medier.

Nyligen varnade värmepumpsteknikern Eva Rosqvist, i en intervju med Elinstallatören, för att avaktivera elpatronen, då detta förkortar värmepumpens livslängd.

Den första artikeln om elpatroner
”Är trött på förståsigpåares råd att stänga av elpatronen”

LED-lamporna börjar flimra när värmepumpen drar igång
”Husets el kan påverkas när en komplex last som en värmepump drar i gång”

Artikeln blev mycket omdiskuterad i sociala medier.

Lars Almén, Afry

– Jag instämmer helt med Eva Rosqvist i sak, att stänga av värmepumpens elpatron är i majoriteten av fallen en dålig lösning, eftersom man riskerar att sätta varmvattenberedarens legionellacykel ur spel och ger kompressorn väldigt mycket mer driftstimmar där elpatronen enkelt kunde ha stöttat, säger Lars Almén, på teknikkonsultföretaget Afry. Han har en bakgrund som kyl- och värmepumpstekniker och var en av dem som skrev inlägg i Rörmokare utan gränser om artikeln.

Men han är kritisk mot påståendet att varvtalsstyrda bergvärmepumpar kan övervarvas om man stänger av elpatronen.

– Kompressorerna är såklart gjorda och godkända för det. Att det skulle handla om någon ”övervarvning” utanför tillverkarens fastställda driftområden med förkortad livslängd som resultat vänder jag mig starkt emot, säger Lars Almén som delvis får medhåll från David Kroon, expert energiteknik på Nibe.

David Kroon, Nibe

– Oavsett ålder så innebär en blockering av elpatronen inte ett märkbart ökat slitage på kompressorn för anläggningar med hög effekttäckning. Detta även om resultatet innebär att on/off-kompressorn kommer att få några procents längre drifttid per år, dock till något färre antal starter, säger David Kroon och pekar på att sättet att dimensionera värmepumpsanläggningar ändrats genom åren.

– Bergvärme- och markvärmepumpar har sedan 1980-talet gått från on/off-kompressorer och effekttäckning på runt 40–50 procent till dagens lösningar med antingen varvtalsreglerade kompressorer med 100 procent effekttäckning eller on/off-kompressorer med effekttäckning upp mot 60–70 procent.

David Kroon pekar på att det är ganska vanligt att elpatronen avaktiveras, eller blockeras, när kompressorn behöver stöd för att klara värmebehovet de kallaste dagarna på året.

Luft/vattenvärmepumpar dimensioneras normalt sett med lägre effekttäckning och avfrostas via reversibel drift, där värmeenergin hämtas från värmesystemet.

– I värmesystem med små volymer kan det bli kritiskt om den inlagrade energin i värmesystemet inte är tillräcklig för att avfrosta. I de här fallen är det därför olämpligt att avaktivera elpatronen, säger David Kroon och tillägger:

– Trots det har många luft/vatteninstallationer så pass hög effekttäckning att det inte innebär ett ohälsosamt ökat slitage på kompressorn. Men oavsett typ av värmepump så måste man vara medveten om vilka konsekvenser det blir när man blockerar elpatronen.

Konsten att kapa effekttoppar
Då ska fastighetsbatteriet sänka effektuttaget

EVA ROSQVIST HÅLLER med om att uttrycket ”övervarva” blev fel, eftersom det är inom kompressorns arbetsområde. Men det råder ingen tvekan om andra konsekvenserna av att stänga av elpatronen.

– Stänger man elpatronen så uppstår det underskott. Pumpen går på höga varvtal – inom dess tillåtna arbetsområde – men det håller knappast dygnet runt, vilket blir resultatet om det uppstår underskott. Jag var ute på en luft/vattenvärmepump i vintras där elspetsen var avstängd. Hela maskinen var infrusen och den hade larmat över 200 gånger för misslyckade avfrostningar och låg kondensortemperatur.