Logga in

Få klarar test om elsäkerhetsreglers hierarkier

Publicerad
9 apr 2020, 06:00

Över 700 personer har svarat på Elinstallatörens webbenkät om elsäkerhetsreglernas hierarkier, och förbluffande få träffar rätt i sina svar.

– Jag hoppas att resultatet blir en varningsflagg för hela branschen, säger elsäkerhetsexperten Cecilia Axelsson.

I förra veckan bjöd Elinstallatören in läsarna till möjligheten att testa sina kunskaper i elsäkerhetsreglernas hierarkier. Frågan var i vilken rangordning branschpraxis (som Svensk standard, Elinstallationsreglerna, ESA, AMA, LBK-handboken, SSG, IEC, SEK HB), tillverkarens anvisningar, förordningar, EU-direktiv, föreskrifter och lagar gäller?

”Att vi över lag har så dålig koll visar på brister i alla led.”

Cecilia Axelsson, elsäkerhetsexpert.

Har du gjort testet? Kan du hierarkin inom elsäkerhet?

Här ger Cecilia mer bakgrund: Hur funkar hierarkin inom elsäkerhetsområdet?

En annan vanlig fråga: Kan jag strunta i Elinstallationsreglerna?

Resultatet från webbenkäten visar att kännedomen inte är så hög. Av 702 svarande har bara 17 procent alla rätt, och 23 procent har tre till fem rätt. Så många som 140 personer har noll rätt, vilket motsvarar 20 procent.

Henric Hagberg.– Det visar att det här är ganska krångligt, och att det inte är så lätt att hålla reda på vad som är en föreskrift eller en standard, till exempel, säger Elinstallatörens expertkommentator Henric Hagberg.

Han prickade själv in fem av sex rätt på enkäten, vilket kan förklaras av att han tidigare undervisat blivande elektriker. Av de erfarenheterna vet han också att just den här typen av kunskaper är sådant som lätt glöms bort.

– Hierarkierna kan vara svåra att komma ihåg när man inte arbetar med dem varje dag. Elektriker behöver känna till reglerna och förstå dem, men i det praktiska arbetet spelar det inte så stor roll var reglerna står någonstans, säger Henric Hagberg.

Cecilia Axelsson.Elsäkerhetsexperten Cecilia Axelsson tycker inte att resultatet är överraskande. Hon får ofta frågor om hur hierarkierna hänger ihop och säger att branschen har uttryckt att detta är svårt.

– Jag hoppas att resultatet blir en varningsflagg för hela branschen. Att vi över lag har så dålig koll visar på brister i alla led, och ansvaret ligger såväl hos den enskilda personen som hos de som utbildar och de som utvecklar lagar och regler. Det är allt för ofta som jag möter kommentarer om att regelverket inte är skrivet för de som arbetar praktiskt utan för akademiker. Vi har en hel del kvar att arbeta med, säger Cecilia Axelsson.

Så här hade 734 personer svarat på Elinstallatörens webbenkät på morgonen den 9 april:

122 med 6 rätt (17 %)

5 med 5 rätt

118 med 4 rätt

52 med 3 rätt

125 med 2 rätt

165 med 1 rätt

147 med 0 rätt (20 %)