Logga in

Hur många elfel kan man göra när solceller installeras?

Publicerad
18 apr 2019, 06:00

Vi hängde med skadeförebyggaren Ola Carlsson på inspektion. ”Fyra av fem solcellsanläggningar är riktigt dåliga.”

Solel blir allt populärare bland lantbrukare. Dessvärre har de flesta installationer allvarliga brister.

– Visst har det blivit bättre. Men fyra av fem solcellsanläggningar är fortfarande riktigt dåliga, säger Ola Carlsson som är skadeförebyggare på Länsförsäkringar Skåne.

Läs också: Solcellerna kopplades in – och elanläggningen löpte amok

Han driver själv en gård på fritiden och har tidigare jobbat som elektriker i tio år – en passande bakgrund för att åka runt på lantbruk och besiktiga installationer.  Sådana inspektioner är numera ett krav för att få teckna en försäkring för solceller på lantbruk hos Länsförsäkringar Skåne.

Elinstallatören följer med en kylig januaridag när två nyinstallerade anläggningar i Ängelholmstrakten ska granskas. Den första har Ola Carlsson gott hopp om. 

– Jag känner till installatören som har gjort den och vet att han är duktig, säger han.

Försäkringsbolag varnar: 4 av 5 solcellsinstallationer har brister

Framme vid gården möter lantbrukaren Torbjörn Persson upp på gårdsplanen. Han har investerat 410 000 kronor i sin nya solcellsanläggning, exklusive moms. Drivkraften är densamma som för många solcellssugna lantbrukare.

– Jag är rädd för ett höjt elpris, och det är alltid skönt att vara självförsörjande, säger han.

– De tänker kanske att ”det är bara DC” och inte så många ampere i kablarna. Men då glömmer de risken för ljusbågar.

Ola Carlsson, skadeförebyggare Länsförsäkringar Skåne

Vi spanar upp mot solcellerna som är monterade i ett skensystem på taket till en stor maskinhall. Kablarna syns inte från marken, så det blir till att klättra.

Läs också: Lös kabel blir livsfarlig gunga för barn – och andra elfel när solceller installeras

– Jag brukar alltid följa strömmens väg, från solcellerna och in till elcentralen, säger Ola Carlsson innan han kliver upp på stegen.

Efter lite krypande uppe på taket slår han fast att strängkablarna inte ligger lösa och att infästningen i taket är korrekt utförd. Så långt är allt till belåtenhet.

FAKTA

8 exempel på brister

Felaktiga solcellsinstallationer kan i värsta fall orsaka bränder, ljusbågar eller strömförande delar. Här är åtta exempel på brister:

1. Kablar som kläms mellan takpannor.
2. Kablar som viks runt vass plåt.
3. Kablar som dras över taknocken.
4. Kablar som hänger lösa.
5. Felaktig takgenomföring.
6. Oskyddade kablar som råttor kan kalasa på.
7. Växelriktare som placeras i dammiga lador.
8. Tak med för dålig bärighet.

Inne i maskinhallen granskas kabelförläggningen. Ola Carlsson är nöjd även här. Inga kablar ligger över skarpa kanter. Alla kablar är skyddade för råttor och andra gnagare. OMG-rören är dragna i snygga svängar. Och DC-sidans plus- och minuskablar är separat förlagda i varsitt rör. 

Utmärkt, med tanke på ljusbågsrisken. Annars kan Ola Carlsson ibland bli förvånad över installatörer som verkar sakna respekt för likström.

Läs mer: Solcellernas elproduktion upphör vid strömavbrott när växelriktaren slås av

– De tänker kanske att ”det är bara DC” och inte så många ampere i kablarna. Men då glömmer de risken för ljusbågar, säger han.

En ensam solpanel har inte särskilt hög öppenkretsspänning. Men likspänningen kan bli flera hundra volt när många paneler seriekopplas i långa strängar. Då kan det uppstå en ljusbåge om plus- och minuskabeln ligger nära varandra och båda skadas, exempelvis av en gnagande råtta eller en vass kant. 

En annan punkt på checklistan handlar om växelriktarens placering. Maskinhallen är torr och dammfri, så det blir godkänt. En varningsskylt finns också på plats, och de utgående AC-kablarna är metall-mantlade.

– Jag brukar kalla solcellsmarknaden för ett Klondyke för lycksökare. Det såg likadant ut när värmepumpmarknaden tog fart för 15–20 år sedan.

Vi fortsätter i strömmens riktning genom att följa lerspåret där AC-kablarna nyligen grävts ner i gårdsplanen. I elcentralen finns jordfelsbrytaren på plats. Överspänningsskyddet för AC-sidan likaså. Men hur är det med överspänningsskyddet på DC-sidan? Finns det kanske i växelriktaren? Hur märker Torbjörn Persson när det löser ut i så fall? Och hur byter han det?

Läs mer: Ljusbåge från solceller? Så lätt uppstår den

Ola Carlsson noterar en rad frågor att bolla vidare till elektrikern. Han upptäcker även att elcentralen saknar en strömbegränsande säkring. Inkommande elledning är på 63 A medan solcellsanläggningen kanske kan leverera bortemot 30 A. I så fall kan det bli 93 A i elcentralen om det uppstår en kortslutning.

Så stor ström är jordkabeln inte godkänd för.  En varningsskylt saknas också. Den här elcentralen ska snart bytas ut, och förhoppningsvis ingår säkringen och varningsskylt i den nya centralen. 

När vi lämnar gården konstaterar Ola Carlsson att den här anläggningen var helt ok, även om några frågor måste kollas upp. Han tycker överlag att installationerna har blivit bättre sedan Länsförsäkringar Skåne införde besiktningskravet år 2017. 

Allt fler anläggningar har exempelvis överspänningsskydd och jordfelsbrytare. Men det finns mycket kvar att förbättra. Nio av tio anläggningar får fortfarande anmärkningar och åtta av tio anläggningar klassar Ola Carlsson som riktigt dåliga.

Sex risker med solceller du bör känna till: Har du koll på skorstenseffekten?

Bland det värsta han har sett är DC-kablar som har dragits över vassa plåtkanter – med bomull emellan som tätning. Men även mindre spektakulära fel kan få allvarliga följder som ljusbågar, bränder eller personskador.

– Ja, ibland syns det tydligt att en installation är gjord av någon som saknar elkunskap. Vi brukar alltid informera kunderna om att de ska ”kolla elföretaget” hos Elsäkerhetsverket.

– Jag brukar kalla solcellsmarknaden för ett Klondyke för lycksökare. Det såg likadant ut när värmepumpmarknaden tog fart för 15–20 år sedan. Den marknaden har satt sig nu, och det är bara seriösa installatörer kvar. Jag tror att det tar tio år till innan solcellsmarknaden når dit, säger han. 

Nästa inspektionsobjekt är en hästgård som nyligen fått solceller på stalltaket. Här syns det redan från marken att kablarna hänger ner mot taket. En solcellsanläggning ska hålla i 25-30 år, och lösa kablar kan blåsa fram och tillbaka och skavas sönder med tiden. Det måste åtgärdas. 

Kabeldragningen inne stallet får däremot godkänt även om Ola Carlsson skakar på huvudet när han betraktar kabeln som böljar fram över väggen.

Läs också: Mycket rök när solcellsanläggning tog eld

– Utseendet kan jag inte göra några anmärkningar på även om jag skulle vilja, säger han.

När besiktningen är färdig får kunden en kopia av checklistan. Både kunden och elinstallatören ska skriva under pappret när bristerna är åtgärdade. Först då ger Länsförsäkringar Skåne grönt ljus för att teckna försäkringen.

Trots att många anläggningar har fel och brister så känner Ola Carlsson inte till några incidenter med solceller på lantbruk än så länge.

– Det kan bero på att vi har infört besiktningar. Dels blir felen rättade, dels har det fått installatörerna att förstå vad som gäller, säger han.

Krister kör på likströmmen från solcellerna: ”Jag skulle klara mig bra i Nedsläckt land”

Företag som utför elinstallationsarbeten på solcellsanläggningar ska vara registrerade hos Elsäkerhetsverket med verksamhetstypen elproduktionsanläggning. Även de som jobbar på taket ska ingå i företagets egenkontrollprogram.

Förekommer det olagliga installationer?

– Ja, ibland syns det tydligt att en installation är gjord av någon som saknar elkunskap. Vi brukar alltid informera kunderna om att de ska ”kolla elföretaget” hos Elsäkerhetsverket, säger Ola Carlsson.