Logga in

Vanlig miss vid kabeldimensionering – tolka schablon som norm

Publicerad
30 aug 2023, 14:35

Kabeldimensionering är komplext och därför behövs schabloner för att underlätta elektrikernas vardag, menar Mats Jonsson.  Men nackdelen är att många tror att de visar det enda “rätta” sättet trots att man kan göra annorlunda och betydligt billigare.

Dyr överdimensionering
”Två 240-kablar skulle kunna skippats”

Lösningen finns, men …
”Offentliga luncher slukar ett halvt kärnkraftsblock om dagen”

– Det är den vanligaste missuppfattningen när det gäller kabeldimensionering – att schablonerna tolkas som normen. Det ser man exempelvis i olika Facebookforum, som Elfel, säger Mats Jonsson, elsäkerhetsingejör. 

Han nämner att många hävdar att en säkring på 20 A på 1,5 kvadratmeter är fel eftersom schablonen säger 10 A på 1,5 kvadratmeter.

– Men man kan belasta betydligt mer. Ingen vet om det är fel förrän man har räknat på det.

Inom EU används inte förenklade schabloner. Därför kan installatörer från andra länder som gör andra beräkningar utifrån reglerna ibland anklagas för att göra fel, berättar Mats Jonsson. Även konstruktörer och besiktare slår ibland ner på installationer som inte beräknats enligt schablonerna.

Det allvarligaste problemet är att synsättet på schablonerna som norm begränsar möjligheterna som finns i Elinstallationsreglerna och som kan leda till betydligt billigare och effektivare installationer, menar han.

Läs också:
“Många tapetserar med koppar i onödan“

– Det här behöver lyftas, att kunna välja area och skydd på rätt sätt, särskilt med tanke på att det nu finns bra datorstöd för beräkningar, säger Mats Jonsson, som är huvudförfattare av nysläppta handboken Kabeldimensionering utgåva 5.