Logga in

Så mycket har materialpriserna ökat för el- och VVS-branscherna

Publicerad
24 jan 2022, 08:16

Kostnaderna för byggmaterial har ökat  med över 75 procent för vissa material. Även kostnaderna för el- och VVS-material har ökat markant. Här är de nya siffrorna från Statistiska Centralbyrån.

I anbudsskedet finns möjlighet att försäkra sig om ersättning för kommande prishöjningar
Juristens råd för att få betalt för materialprishöjningarna

Prishöjningar, materialbrist och leveransproblem
Skenande materialpriser utmanar installationsbranschen

Från december 2020 till december 2021 steg priset på VVS-material med 11,9 procent.

För elmaterial var motsvarande ökning 6,8 procent.

De skenande materialpriserna slår mot installationsbranschen
Chockhöjda priser på material oroar installationsbranschen

Enligt SCB steg entreprenörernas  byggmaterialkostnader med 17,2 procent under ett år (december 2020–december 2021).

Anders Gustin, Installatörsföretagen

– Delvis beror högre priser på den materialbrist som har uppstått på grund av pandemin. Höjd efterfrågan, som bland annat hemarbete fört med sig, har lett till materialbrist och då höjs råvarupriserna överlag. Bygg- och installationssektorn är inget undantag med de elektroniska komponenter och råvaror som återfinns i våra tekniska installationer, säger Anders Gustin, chef för Branschavdelningen på Installatörsföretagen.

PrisHöjning på material i procent

Trävaror +75,8

Armeringsstål +58,8

Järn och stål +39,8

Betongvaror +13,5

Övrigt byggmaterial* +13,1

VVS-material +11,9

Snickerier +9,6

Material för målning +9,2

Elmaterial +6,8

Golvmaterial +6,6

Vitvaror +4,4

Summa byggmaterial +17,2

* här ingår bland annat material till värmeisolering, soprumsutrustning, gips­ och träbaserade skivor, papp med mera.

Fotnot: Kostnadsjämförelsen avser perioden december 2020–december 2021.

Källa: SCB