Logga in

Nio solcellsinstallationer under lupp – en var felfri

Publicerad
22 nov 2021, 14:42

Allt från brandrisk till skönhetsfläckar upptäcktes när Energimyndigheten lät nio leverantörer installera sina egna solcellssystem. Men en klarade sig faktiskt helt utan anmärkning.

Energimyndigheten har under ett års tid testat nio olika solcellssystem för villatak. Förutom att mäta elproduktionen granskade experter på forskningsinstitutet Rise även installationerna, som gjordes av leverantörernas egna installatörer på tak hos Rise i Borås.  

Rättsfall:
Tre solcellsfirmor döms till vite

Läs också:
Forskarna jagar störningar från solceller

Innan testet startades gjorde experterna en första granskning med blotta ögat. När systemen hade varit i drift i ett års tid använde de en värmekamera för att hitta varma punkter, som kan skvallra om att något är fel.

Slutsatsen blev att tre av företagen klarade sig ”något bättre ” än de andra. Bäst gick det för Soltech med systemet Roof, som klarade sig helt utan anmärkningar i den avslutande inspektionen. Kraftpojkarna och Midsummer fick inte heller några större anmärkningar.

Det allvarligaste felet upptäcktes på installationen av Solstråle Plus från Ikea. Värmekameran upptäckte att en kabel till överspänningsskyddet satt lös, ett allvarligt fel som i värsta fall skulle kunna orsaka brand. Installationen gjordes av Svea solar. Efter att företaget fick kännedom om felet har de meddelat Rise att rutinerna har ändrats för att undvika lösa kablar i framtiden.

Så här summeras resten av bristerna som hittades:

  • En av modulerna i Svea solars system Solar stone hade förhöjd temperatur i delar av modulen. Det kan leda till lägre verkningsgrad och kortare livslängd för den modulen.
  • För Energihusgruppens system Roofit identifierades små heta punkter som kallas hotspots i två av solcellsmodulerna, vilket kan bidra till lägre verkningsgrad och kortare livslängd för dessa båda moduler.        
  • Borås elhandels paket Hybrid hade några modulklamrar som inte var tillräckligt åtdragna. Dessutom noterades en missfärgning i underkant på en av modulerna som räknas som skönhetsfel.
  • Lindabs system Solar roof visade sig ha bubblor i modulerna och lösa kanter i limningen mot plåt. Lindab hade tekniska problem och fick byta ut tio av sina solcellsmoduler under pågående test.

Det visade sig även att samtliga installatörer använde buntband i plast för att fästa upp elkablarna. Även om buntbanden klarar uv-ljuset från solen så blir de med tiden spröda och tappar i hållfasthet. Därför rekommenderar experterna att istället använda clips i mer hållbara material som metall.

Skadeförebyggaren inspekterar:
Hur många elfel kan man göra när solceller installeras?

Energimyndigheten lyfter fram fyra av leverantörer som bra på dokumentation: Soltech, Ikea, Svea solar och Midsummer. Tre var bra på märkning och skyltar: Soltech, Ikea, Svea solar och Midsummer.

Här kan du läsa hela rapporten.