Logga in

”Hävda att bygga med trä i ­stället för att lösa cementkrisen är naivt’’

Publicerad
20 sep 2021, 11:56

Cementa riskerar att inte få bryta mer kalk på Gotland – men vad betyder det för vår installationsbranschen? Chefredaktören ställde frågan till Malin Löfsjögård, vd för Svensk Betong och adjungerad professor i betongbyggnad.

Varför ska elteknikbranschen bry sig om hur det går med Cementas tillstånd att få bryta kalk?

– Cementkrisen kommer att slå mot hela byggsektorn och närliggande branscher. Får inte frågan en lösning blir det byggstopp i Sverige: Investeringar stoppas och BNP sjunker. Det slår hårt mot installatörerna också.

Annan aktualitet drabbad av besvär:
Hela historien om Sydvästlänken

Här har man ändock byggt med trä:
Dieselfri back-up i Sveriges högsta trähus

Varför är just cementfabriken i Slite så viktig?

– Den producerar två miljoner ton cement till svenska marknaden varje år. Det är 75 procent av all cement som används i Sverige och det finns inget snabbt sätt att ersätta den.

Cementa fick avslag på sin ansökan att bryta mer kalk på Gotland. Vad händer nu?

– Regeringen har meddelat att de avser förlänga nuvarande tillstånd i åtta månader för att bryta den kalk som finns kvar i nuvarande tillstånd. Men det är bara en kortsiktig åtgärd. Domstolsprocessen med en ny ansökan kan ta flera år.

Ambitionen att värna miljön kan  få motsatt effekt, anser Malin ­Löfsjögård. Chefredaktören lät den som kan betongfrågan bäst reda ut alla turer i cementkrisen.
Ambitionen att värna miljön kan få motsatt effekt, anser Malin ­Löfsjögård. Chefredaktören lät den som kan betongfrågan bäst reda ut alla turer i cementkrisen. Foto: Daniel Roos

Varför inte bara importera cement i stället?

– Det skulle ta minst två–tre år, på grund av begränsad tillgång av cement i närområdet och Europa och logistiksystem som behöver anpassas. Cement och betong är som högteknologiska produkter. Det går inte att bara att byta leverantör utan då blir det ledtider för provning och kvalitetssäkring.

Har Sverige bara tillverkning i Slite på Gotland?

– Nej, Cementa har också en anläggning i Skövde. Sedan finns också import av cement från Schwenk med fabriker i Lettland och Tyskland, som i dag utgör cirka 15 procent av marknaden. De skulle kunna öka något men inte alls så att det kan täcka bortfallet från Slitefabriken.

Varför skapas en så här sårbar modell med en eller få leverantör?

– Betongleverantörer jobbar med långsiktiga relationer och cement är inte någon hyllvara eller något som man kan byta ut hur som helst. Slitecementen har till exempel provats ut i samarbete med Trafikverket för att klara alla krav som ställs på anläggningskonstruktioner i Sverige.

Kan vi inte bygga med trä i stället?

– Även ett trähus har till exempel betongplatta och vi har stora infrastrukturprojekt. Att hävda att vi ska börja bygga med trä istället för att lösa cementkrisen är naivt. Betong är världens mest använda material och för många konstruktioner det enda materialet som klarar kraven.

Chefredaktören har också träffat Saira Alladin på Vattenfall eldistribution:
”Elnätet är föråldrat och lider av kapacitetsbrist”

Betongindustrin är en stor koldioxidutsläppare. Hur kan klimatpåverkan minska?

– Slitefabriken ligger långt fram i klimatarbetet för att bli världens första klimatneutrala cementfabrik till 2030. Vi skulle tappa enormt mycket i klimatarbetet i Sverige om de inte fick tillstånd att bryta mer kalk, vilket skulle göra det möjligt att  börja tillverka klimatneutral betong. -Samtidigt jobbar branschen med klimatförbättrad betong med halverad klimatpåverkan. Betongrecepten optimeras och man byter ut delar av cementen mot alternativa bindemedel som slagg och flygaska där det är möjligt.

Vad hoppas du ska hända nu?

– Regeringen måste ingripa och hitta en övergångslösning som fungerar längre än åtta månader. Läget är fortfarande allvarligt. Räkna med varsel efter årsskiftet om inget görs.

Fakta Malin Löfsjögård

Ålder: 49.

Familj: Man, två barn och en hund.

Bor: Lägenhet i Stockholm.

Utbildning: Civilingenjör Väg och vatten och har disputerat på betongbeläggningar.

Karriär i korthet: Forskare dåvarande Cement- och Betonginstitutet, enhetschef på Stockholm stads trafikkontor, Kommunalråd i Täby och riksdagsledamot (M), vd Svensk betong och adjungerad professor i betongbyggnad vid KTH samt ordförande för VTI (Statens väg -och transportforskningsinstitut). 

Vad är det första du gör på morgonen?
— Duschar.

Ditt senaste hemmafix?
— Bor numera underhållsfritt i nyare lägenhet.

Vad ligger på nattduksbordet?
— En deckare av Håkan Nesser och Släpp retoriken — fokusera på publiken av Anna Bellman.

Dold talang?
— Jag kan trimma en ­schnauzer.

»Hur sportar du helst?
— Löpning och skidåkning, både alpint och längd.