Logga in

Instalco köper två elinstallationsbolag i Blekinge

Publicerad
26 maj 2021, 14:24

De båda systerföretagen omsätter tillsammans 95 miljoner kronor. Säljare är grundaren och ägaren Fredrik Jönsson som också är vd för de båda företagen.

Text

Instalco etablerar sig nu i Blekinge genom förvärv av systerbolagen Elinstallationer i Karlshamn AB och Lampans Elinstallationer AB i Karlskrona. Bolagen har en gemensam omsättning om cirka 95 miljoner.

Per Sjöstrands råd till familjeföretagare:
”Vänta inte för länge med att sälja”

Från 2020
Instalco köper Boman el och Larmtjänst

De båda bolagen erbjuder elinstallationer via entreprenad- och serviceuppdrag. Bolagen är också verksamma inom områdena TV och satellit, data och fiber samt säkerhetsinstallationer. Serviceinstallationer erbjuds till privatpersoner, industrier, privata företag och den offentliga sektorn.

– Blekinge har länge varit i vit fläck för Instalco. Genom förvärv av företagsgruppen Elinstallationer i Karlshamn och Lampans Elinstallationer bryter vi ny mark på ett nytt geografiskt och intressant område för oss, säger Patrik Persson, affärsområdeschef Instalco Syd.

Elinstallationer i Karlshamn och Lampans Elinstallationer är två legala enheter men drivs i praktiken som ett gemensamt bolag där även filialen Elinstallationer Kristianstad-Åhus ingår. Bolagen har ett 80-tal medarbetare.

Grundare, ägare och vd för båda bolagen är Fredrik Jönsson som kommer att fortsätta sin position i bolagen.

– Vi ser fram emot att gå in i Instalco med de koncerngemensamma möjligheter som finns där. Det ger förutsättningar att både utveckla våra affärer och våra medarbetare, säger Fredrik Jönsson, vd i Elinstallationer i Karlshamn och Lampans Elinstallationer.

Från 2019
Instalco köper Elovent

Instalco förvärvar 100 procent av aktierna i Elinstallationer i Karlshamn AB och Lampans Elinstallationer AB med tillträde 26 maj.