Logga in

Nytt rotavdrag för solceller och laddstolpar på gång

Publicerad
16 sep 2020, 17:12

Regeringen vill ”ge solel bästa möjliga villkor” och aviserar bland annat ett nytt rotavdrag för installationer av solceller och laddstolpar för elbilar i höstbudgeten för 2021.

Utbyggnaden av solel är en het fråga för regeringen. Förslaget på det nya rotavdraget för solceller och laddstolpar omnämndes  som ”en skattereduktion för installation av grön teknik” när det gröna återhämtningspaketet presenterades i måndags av de miljöpartistiska språkrören.

Gamla takpannor kläs med vågiga solceller

Just nu ligger förslaget hos lagrådet, men kommer därefter upp i regeringens höstbudget, som presenteras i sin helhet på måndag den 21 september.

Regeringen förlänger solcellsstödet till kommuner och företag, men sänker det samtidigt från 20 till 10 procent.

Regeringen föreslår att 260 miljoner kronor ska gå till stödet 2021, men återkommer till hur det ska utformas och fördelas.

Var fjärde solcellsinstallation har brister

Utökad befrielse från energiskatt för egenproducerad el bör också glädja alla med solpaneler på huset. Det handlar om höjda effektgränser från 255 kW till 500 kW, för när man slipper skatt på egenanvänd el.

Helen Magnusson, IN

– Vi hoppas verkligen på att förslagen går igenom. Vi tror att solceller är, och kommer vara, en av många nödvändiga åtgärder för att vi ska kunna nå klimatmålen 2045. En skattebefrielse skulle göra det enklare för hushållen att våga satsa på installationer av solceller. Installatörsföretagen önskar att det gröna avdraget även ska omfatta åtgärder som bidrar till att minska energibehovet och effektbehovet, säger Helen Magnusson, energiexpert på Installatörsföretagen.

 

Totalt föreslår regeringen nära tio klimatmiljarder i budgeten för 2021. Det gröna återhämtningspaketet ska ta Sverige ur dubbla kriser, klimatkrisen och coronakrisen.

Ett förslag som också får betydelse för installationsbranschen rör energieffektivisering i flerbostadshus. Till stöd för den typen av åtgärder viker regeringen 2,3 miljarder kronor fram till 2023.

Satsningen är fördelad på tre år, 900 miljoner kronor 2021, 2 400 miljoner kronor 2022 och 1 000 miljoner kronor 2023 för energieffektivisering och renovering av flerbostadshus.

F d generaldirektör på Elsäkerhetsverket: ”Solcellsinstallationer största risken på elområdet”

På vilket sätt kan det gynna el- och VVS-företag?

– Installatörsföretagen välkomnar regeringens förslag. Vi vill se energieffektiviseringar både när det kommer till renovering av befintliga fastigheter samt nyproducerade byggnader. Men behovet är avsevärt mycket större och vi ser stödet som en bra början, säger Helen Magnusson och ger följande exempel på energieffektiviseringsåtgärder:

  • Automatiserad styrning utifrån behov.
  • Kontroll och injustering av ventilations- och värmesystem.
  • Se över dimensionering av byggnadens system i samband ändrade förutsättningar (mer eller mindre personbelastning, fönsterbyten, tilläggsisolering, utbyte av delkomponenter i systemen).

En närmare utformning av stödet kommer att utarbetas under hösten. Då ska hänsyn tas till tidigare erfarenheter av stöd till energieffektivisering av fastighetsbeståndet.

Övriga nyheter i regeringens gröna satsning är:

  • Miljöbonusen för den som köper en utsläppsfri bil ökar till 70 000 kronor samtidigt som reglerna för vad som räknas som miljöbilar skärps något.
  • Stödet till den kommunala energi- och klimatrådgivningen förlängs och tilldelas 120 miljoner kronor per år.
  • Uppemot en miljard ska gå till grön omställning inom industrin.
  • Biogasstödet förlängs tillfälligt och förstärks med 200 miljoner kronor.
  • Industriprojekt som vätgasproduktion och biodrivmedel ska få stöd genom det så kallade Industriklivet som föreslås förstärkas med 150 miljoner kronor till knappt 750 miljoner kronor.
  • Klimatklivet är ett investeringsstöd som skapat över 4 000 nya arbetstillfällen Regeringen föreslår nu att ytterligare 100 miljoner kronor tillförs under 2021.