Logga in

Svensk blir ordförande i Eurelectric

Publicerad
20 maj 2019, 14:09

Branschorganisationen har som mål att hela den europeiska elproduktionen ska vara helt koldioxidneutral år 2050. ”Vi behöver även hjälpa invånare i Europa att ställa om mot ett fossilfritt liv.”

PRESSMEDDELANDE FRÅN VATTENFALL:

Den europeiska branschorganisationen för elföretag, Eurelectric, har utsett Vattenfalls vd Magnus Hall till ny ordförande för de kommande två åren. Eurelectric företräder över 3500 företag i mer än 30 länder i Europa inom elproduktion, eldistribution och elhandel.

Likspänningsförbindelse med förhinder: Sydvästlänken: Leverantören förklarar sig

– Elektrifiering är nyckeln till att ställa om Europa mot en fossilfri framtid. Min ambition som ordförande för Eurelectric är att fortsätta samarbetet med beslutsfattare och näringsliv för att öka takten i omställningen mot elektrifiering inom transport-, värme och industrisektorn, säger Magnus Hall.

Sverige största stamnätsinvestering: Sydvästlänken försenas för artonde gången

Eurelectric har som mål att den europeiska elindustrin ska vara koldioxidneutral senast år 2050.

– Med hjälp av fossilfri el kan vi ställa om både energibranschen och andra sektorer. Det kräver fortsatt satsning på förnybar elproduktion och effektiv eldistribution. Vi behöver även hjälpa invånare i Europa att ställa om mot ett fossilfritt liv, säger Magnus Hall.

– Förutsättningarna skiljer sig åt i olika länder i Europa och vi måste därför även få politiker inom EU att besluta om ramar och rättvisa åtgärder som skapar en bred social acceptans för energiomställningen.

Elnäten hinner inte med i omställningen: Därför blir det kö till elen

Rollen som ordförande för Eurelectric sträcker sig över två år. Under den senaste tvåårsperioden har Magnus Hall varit en av två vice ordförande. Patrick O’Doherty, vd för det irländska energiföretaget ESB, och Leonhard Birnbaum, styrelseledamot i det tyska energiföretaget E.ON, valdes till nya vice ordförande vid Eurelectrics årsmöte i Florens.

Kritiken efter Alfrida: ”Vattenfall saknar beredskap för stormar”

Magnus Hall är vd och koncernchef för Vattenfall sedan 2014. Han har tidigare varit vd och koncernchef i skogsindustrikoncernen Holmen. Magnus Hall är civilingenjör från Linköpings Tekniska Högskola och har studerat vid Georgetown University på ett Fulbright stipendium. Magnus Hall är också ordförande för mediekoncernen NTM.

Eurelectric är den europeiska elindustrins intresseorganisation och representerar 3500 företag i mer än 30 europeiska länder. Huvudkontoret ligger i Bryssel.

Video från arbete med spänningssatt 10kV-ledning: Riskfylld upprensning efter stormen Alfrida