Logga in

”Om man frågar tio experter om PUS får man lätt tio olika svar”

Publicerad
20 mar 2019, 13:57
| Uppdaterad
8 apr 2021

Handlar det om skyddsjordning eller något annat? Begreppsförvirringen är stor visar en diskussion i Facebookgruppen Elektriker utan gränser.

En bild i senaste numret av tidningen Elinstallatören triggar många kommentarer i Facebookgruppen Elektriker utan gränser. På bilden syns en elektriker som drar kabel från taket i en ny tågdepå. I handen håller han en orange ledning och i bakgrunden syns grön-gula jordledare. Den orangea ledningen är en brandsäker kabel till brandgasventilationen.

Analys | Hagberg:”Alla elektriker” vet väl att fasskenan ska monteras på ovansidan…?

Läsaren som lagt upp bilden på Facebook undrar om det inte borde vara en svart kabel i bakgrunden? Detta eftersom texten pratar om PUS-ledning. Men svaret är inte givet, visar kommentarerna.

”Om man frågar tio experter om PUS får man lätt tio olika svar”

Stefan Andersson, teknisk installationssamordnare, Eitech Electro

PUS är nämligen inget allmänt definierat begrepp. Det brukar dock innebära potentialutjämning, som är ett samlingsbegrepp för skyddsutjämning och funktionsutjämning.

181 Volt mellan golvbrunn och vattenrör: När det kittlar i duschen…

– Roten till förvirringen verkar vara att många har svårt att hålla isär eller slarvar med begreppen. Det blir svårt att skilja på olika slags potentialutjämning och jordning när många svänger sig med begrepp som inte är standardiserade, som ”potentialjordning” och ”PUS-ning”, säger Joakim Grafström som arbetar med teknisk information hos Svensk Elstandard, SEK.

Att det råder begreppsförvirring håller Stefan Andersson, teknisk installationssamordnare hos Eitech Electro, med om. Det är företagets medarbetare som syns på bilden i Elinstallatören.

– Om man frågar tio experter om PUS får man lätt tio olika svar, säger Stefan Andersson.

Otroligt känsliga för spänningsskillnader: Här behöver inte hästarna oroa sig för bristande potentialutjämning

Viktigt att hålla reda på i sammanhanget, menar Joakim Grafström, är att skyddsutjämning utförs för att skydda mot elchock och funktionsutjämning för att uppnå en viss funktion. Ledare för skyddsutjämning kan endast vara gul-gröna. Ledare för funktionsutjämning är oftast svarta, men får även ha annan färg (fast inte gul-grön).

”Problemet är att det går att tolka in lite mer än bara skydd mot elchock i ”personskydd” och det går att exkludera vissa funktionskrav med begreppet ”anläggningsskydd” 

Joakim Grafström, SEK Svensk Elstandard

Även växter är känsliga: Svettigt för installatörerna i biotronen

Uppdelningen i ”personskydd” och ”anläggningsskydd” som förs fram som förklaring i Elektriker utan gränser ger han inte mycket för. Så kategoriseras inte jordning och potentialutjämning.

– Problemet är att det går att tolka in lite mer än bara skydd mot elchock i ”personskydd” och det går att exkludera vissa funktionskrav med begreppet ”anläggningsskydd”, säger Joakim Grafström.

Dessutom blandas begreppen gällande jordning ofta ihop med de olika potentialutjämningarna, menar han. Potentialutjämning är vanligtvis jordad, men behöver inte vara det. Jordning är däremot alltid ansluten till marken och finns som två varianter – skyddsjordning och funktionsjordning.

Kalla installationer i Åre: “Det var lite bistert när det började krångla direkt”

Tror du att den här begreppsförvirringen kan skapa säkerhetsrisker?

– Det går inte att utesluta. Missförstånd är ofta orsaken till säkerhetsproblem, säger Joakim Grafström som ger rådet att undvika begreppen PUS och potentialjordning.

Stefan Andersson är inte lika oroad över begreppsförvirringen, som han tror främst finns bland elektriker.

– Men besiktningsmännen har erfarenhet av det här och vet hur det ska vara, säger han.

Fulel: ”Herren i huset skruvade på sig när jag frågade vem som installerat”

För den som vill lära mer om ämnet rekommenderas läsning av Elinstallationsreglerna (standarden SS 436 40 00) och publikationen Skyddsutjämning i byggnader (SEK Handbok 413).