Logga in

Färre elavbrott med hjälp av serverhallar

Publicerad
13 mar 2018, 07:14

Kan batteri-backuper i datacenter användas för att balansera frekvenser i elnätet? Det undersöks nu i ett pilotprojekt i Stockholm.

I pilotprojektet samarbetar Svenska kraftnät med Fortum och UPS-leverantören Eaton. Syftet är att testa en ny tjänst som gör det möjligt och säkert att använda serverhallars batteri-backuper för att balansera elnätet. Bättre balans är viktig för att hålla nere antalet elavbrott.

Läs också: Stirlingmotor fixar elen i hemmet

– Vi går mot mer förnybar, väderberoende elproduktion och det ger större utmaningar i att upprätthålla balans i elsystemen. Därför vill vi pröva nya lösningar för förbrukningsflexibilitet, i det här fallet en sorts frekvensstyrd störningsreserv, säger Axel Hermansson, projektledare och utredare hos Svenska kraftnät.

Angående elnätet: ”De flesta elfordon borde inte få anslutas till nätet”

”I förlängningen kan det förstås även bli fördelaktigt för serverhallarnas kunder.”

Ilari Alapera, utvecklingschef, Fortum.

Under våren testas ett UPS-batteri med den nya tjänsten (som inkluderar mjukvara, hårdvara och service) hos Fortum i Stockholm. Så småningom hoppas energibolaget att tekniken ska prövas i fler datacenter.

Så mycket pellets gör dig självförsörjande

Tekniken kallad UPSaaR, Uninterruptible Power Supply-as-a-Reserve, är speciellt utvecklad för serverhallar av företaget Eaton. Mjukvaran hjälper till så att UPS:erna kan användas ungefär som ett batterilager, och på så vis stabilisera elnätet när frekvensen faller under en viss nivå. Frekvensstyrningen sker i realtid, med reaktionshastighet kortare än fem sekunder.

Hans-Olof skippar elnätet helt – med bränsleceller i källaren

– Det finns mängder av UPS-batterier och de är outnyttjade resurser. Om vi kan använda dem behöver vi inte bygga så många nya batterilager. Här finns redan en enorm potential, säger Ilari Alapera, utvecklingschef hos Fortum.

Vattenfall tror på Sveriges elnät: ”Vi har ett av de starkaste elnäten i världen”

Den nya lösningen kan också gynna serverhallarna ekonomiskt, då de hjälper till att stötta elnätet. Enligt Eatons uppskattning skulle ett datacenter kunna förvänta sig att få upp till 500 000 kronor per megawattimme som tillförs elnätet per år.

– I förlängningen kan det förstås även bli fördelaktigt för serverhallarnas kunder. De kan få bättre priser och data som processas på ett hållbart sätt, säger Ilari Alapera.