Logga in

Experten: ”Ljusbågsrisker en bortglömd fara”

Publicerad
19 feb 2018, 16:01

Har du koll på händelseenergin? Frånskiljer du i tid? Här är några saker du behöver veta om ljusbågar.

Tomas KristenssonSkogsindustriägda SSG, Standard Solutions Group, har tagit fram en vägledning för hur risker med ljusbågar i elanläggningar ska hanteras. Elinstallatören ställer fem frågor till Tomas Kristensson, ljusbågsexpert på SSG.

 

Varför behövs den här vägledningen?
– Vi upptäckte att ljusbågsrisker är en bortglömd fara. Att beröringsspänning är farligt vet alla elektriker, men konsekvenserna av ljusbågar tar man inte tillräcklig hänsyn till vid sina riskhanteringar. Vägledningen ger konkreta förslag på hur riskerna kan minimeras och vänder sig till elektriker, anläggningsägare och arbetsgivare, säger Tomas Kristensson på SSG.

Läs mer: Släcker ljusbågen på 2.0 millisekunder

 ”Många elektriker frånskiljer sina elarbeten alldeles för sent idag.” 

Tomas Kristensson, ljusbågsexpert på SSG

Vilka brister finns idag?
– Elsäkerhetsledaren ska göra en riskbedömning och välja arbetsmetoder och säkerhetsåtgärder inför varje arbetsmoment. Då måste man känna till ljusbågsenergin i olika områden, och vilka konsekvenser olika energinivåer får. Om den så kallade händelseenergin är lägre än 8 kalorier per kvadratcentimeter så kan du använda personlig skyddsutrustning för att begränsa skadorna, som exempelvis ljusbågsprovade handskar och kläder och skyddshjälm med visir. Om energin är högre ska spänningen brytas.
– Men många elektriker frånskiljer sina elarbeten alldeles för sent idag. En orsak är det blir en massa protester från driften när spänningen bryts och processen stannar. Ett annat grundproblem är att elsäkerhetsledaren inte har tillräckligt information för att göra sin riskbedömning rätt – ställverken saknar märkskyltar som anger hur stor händelseenergin är, och lagstiftningen beskriver inte hur man ska utföra sådan märkning. Det innebär att elsäkerhetsledaren inte vet vilken personlig skyddsutrustning som behövs i olika arbetssituationer med spänning och när man bör frånskilja, säger Tomas Kristensson.

Läs mer: Efter ljusbågsolyckan: Vem får du lämna ut nycklarna till

Hur kan informationen förbättras?
– Det går faktiskt att räkna fram hur stor händelseenergin är för en ljusbåge vid varje ställverk, kabelskåp, transformator och större apparatskåp. Vår vägledning visar hur anläggningsinnehavare och arbetsgivare kan kartlägga sina elanläggningar, sätta upp märkskyltar, informera personal och se till att rätt personlig skyddsutrustning används. På många arbetsplatser behövs dessutom en helt ny säkerhetskultur. Det har jag sett när jag har utbildat bortemot 300 elektriker i industrin, säger Tomas Kristensson.

”Ett annat grundproblem är att elsäkerhetsledaren inte har tillräckligt information för att göra sin riskbedömning rätt.”

Tomas Kristensson, ljusbågsexpert på SSG

Hur vanligt är det med ljusbågeolyckor?
– Mellan år 2000 och 2015 rapporterades runt 200 olyckor med ljusbågar som ledde till sjukdagar, och en hade en dödlig utgång. Det visar Elsäkerhetsverkets statistik. Skadorna kan bli väldigt stora, exempelvis när splitter och metallgaser på flera tusen grader träffar ansiktet eller andra kroppsdelar. Dessutom kan ljudbangen spräcka trumhinnorna och det starka ljusskenet förblinda ögonen, så många kan varken höra eller se direkt efter olyckan.

Läs mer: Ljusbåge fick mätaren att explodera – i elektrikerns hand

Varför använder elektriker i USA mer skyddskläder och andra personliga skyddsutrustningar jämfört med svenska elektriker?
– USA har en helt annan lagstiftning med väldigt höga skadestånd om det sker en olycka. Elektrikerna byltar nästan på sig rymddräkter, men å andra sidan är deras ställverk betydligt farligare.
– I Sverige och Europa har vi i stället satsat på att göra ställverken mycket säkrare. Samtidigt finns det många gamla ställverk som borde bytas ut. De kanske har använts i 30 till 50 år utan problem och innehavaren väljer att köra på ett tag till. Men det är lika smart som att köra runt i en gammal Volvo PV i stället för att byta till en ny bil bara för att det inte har hänt någon olycka hittills, säger Tomas Kristensson.

Läs mer: Lös kabel blir livsfarlig gunga för barn – och andra elfel när solceller installeras

Fakta: Vägledningen heter SSG 4510 Vägledning för hantering av ljusbågsrisker i elanläggningar. Den har tagits fram av SSG:s elkommitté i samarbete med svensk industri, energibolag, tillverkare och leverantörer.