Logga in

Bygg först ut att redovisa arbetsgivaravgift på individnivå

Publicerad
26 feb 2018, 15:41

Den 1 januari ska arbetsgivaravgiften redovisas på individnivå även för installationsbranschen, men redan vid halvvårsskiftet införs de nya reglerna inom bygg.

UPPDATERING: I en tidigare artikel skrev vi felaktigt att de nya reglerna gäller bygg- och installationsbranschen redan från halvårsskiftet. 

Staten vill minska skattefusket och få in skatter som undanhålls, samt underlätta för korrekta utbetalningar från socialförsäkringssystemen.

Därför ändras reglerna så att arbetsgivardeklaration ska lämnas månadsvis, istället för kontrolluppgift en gång om året.

Läs mer: Skatteverket backar om personalliggare

”För de flesta av våra medlemsföretag gäller alltså förändringen från 1 januari 2019, även om det finns enstaka specialfall där företag har bredare verksamhet och finns inom samma SNI-kod som byggföretagen.”

Gunilla Blomberg Rengård, förhandlare Installatörsföretagen.

I vissa branscher, bland annat bygg, finns i dag krav på att det ska finnas personalliggare. Det är dessa branscher som är först ut med även nästa steg i reglerna: Den 1 juli 2018 blir de företag som ska föra personalliggare och har fler än 15 anställda skyldiga att lämna uppgifter enligt de nya reglerna.

Detta gäller byggbranschen men dit räknas i detta fall inte installation, som vi felaktigt skrev i en tidigare artikel.

Klassificeringen av vilka företag som räknas till bygg utgår från SNI-koder. Alltså gäller detta:

För företag som är skyldiga att föra personalliggare, har fler än 15 anställda samt har SNI-kod F 41 (byggande av hus) gäller lagändringen från och med den 1 juli 2018.

Företag verksamma i installationsbranschen ligger huvudsakligen under SNI-kod F 43.2 (elinstallationer, VVS-arbeten och andra bygginstallationer) och omfattas då inte av lagändringen förrän den 1 januari 2019.

Den 1 januari 2019 införs nämligen reglerna för alla företag, med eller utan personalliggare, och i alla branscher.

– För de flesta av våra medlemsföretag gäller alltså förändringen från 1 januari 2019, även om det finns staka specialfall där företag har bredare verksamhet och finns inom samma SNI-kod som byggföretagen, säger Gunilla Blomberg Rengård, förhandlare på Installatörsföretagen.

Skatteverket håller på att ta fram tjänster så att de individuella arbetsgivardeklarationerna ska kunna lämnas via en e-tjänst. Tanken är att företagen antingen kan registrera manuellt, ladda upp en fil eller kombinera fil och/eller manuell registrering. Fast det kommer också att finnas möjlighet att lämna på papper.

Samtidigt samarbetar Skatteverket med programvaruföretag för att det ska gå att föra över uppgifter direkt via lönesystemet.

 Läs mer: De tre vanligaste felen med personalliggare