Logga in

Byggbranschen först ut med ny lag mot svartarbete

Publicerad
15 maj 2017, 08:13

Kontrolluppgifterna avskaffas, det är en ändring som kommer när arbetsgivaruppgifter ska redovisas på individnivå. Byggbranschen får den nya lagen före alla andra branscher. Så här ska systemet fungera för att motverka svartarbete.

I torsdags klubbade riksdagen lagändringen om arbetsgivardeklaration på individnivå som börjar införas nästa år. En effekt är att det blir lättare för Skatteverket att kontrollera att uppgifterna i personalliggarna stämmer och därmed minskar förutsättningarna för svartarbete.

Lagändringen innebär att arbetsgivare månadsvis ska redovisa hur mycket lön och skatteavdrag som har betalats till varje anställd. I dag betalar arbetsgivare in skatteavdrag och arbetsgivaravgifter som en klumpsumma där ingen krona är kopplad till en specifik anställd.  

– Arbetsgivardeklaration på individnivå innebär en trygghet för de anställda då de varje månad kan se vilka uppgifter som arbetsgivaren redovisar om dem. I dag dröjer det till 31 januari året efter innan vi vet vilken ersättning som har betalats ut på individnivå, säger Jenny Grahn, verksamhetsutvecklare på Skatteverket.

”Lagarna om personalliggare och om arbetsgivardeklarationer på individnivå förstärker varandra och båda främjar sund konkurrens. Skatteverkets kontroll av personalliggarna underlättas genom att vi i realtid kan se hur många anställda företaget redovisat i deklarationerna respektive i personalliggarna. Det kommer att spetsa vår kontroll.”

Jenny Grahn, Skatteverket. 

Läs mer: Det här irriterar företagen med personalliggare

I och med det nya sättet att redovisa kopplas skatter och löner redan från början till en specifik anställd och såväl arbetsgivare som anställda får snabbare koll på att det blir rätt. Förändringen innebär även att arbetsgivaren inte behöver lämna kontrolluppgift för de uppgifter som redovisats i arbetsgivardeklarationen.

– De nya reglerna ligger också i tiden i och med att det blir mer och mer elektronisk inlämning, säger Jenny Grahn.

Införandet kommer att ske i två steg. Från 1 juli 2018 gäller det företag som ska föra personalliggare, som i byggbranschen, och har fler än 15 anställda. För övriga företag oavsett bransch och antal anställda, börjar reglerna gälla den 1 januari 2019.

Som Elinstallatören berättat tidigare kommer den månadsvisa redovisningen av löner och skatteavdrag att minska förutsättningarna för svartarbete.

– Lagarna om personalliggare och om arbetsgivardeklarationer på individnivå förstärker varandra och båda främjar sund konkurrens. Skatteverkets kontroll av personalliggarna underlättas genom att vi i realtid kan se hur många anställda företaget redovisat i deklarationerna respektive i personalliggarna. Det kommer att spetsa vår kontroll, säger Jenny Grahn.

I takt med att olika anställningsformer blir allt vanligare ökar anställdas behov av att känna att arbetsgivare redovisat lön och skatteavdrag på rätt sätt, påpekar Jenny Grahn.

Regeländringen om arbetsgivardeklarationerna är också anpassad för dagens rörligare arbetsmarknad där anställda ofta hoppar in kortare perioder för olika arbetsgivare.

Responsen har i huvudsak varit positiv från branschorganisationer, uppger Jenny Grahn.

– En del oroar sig för att det ska innebära en ökad administrativ börda för arbetsgivarna. Och för företag som väljer att inte deklarera elektroniskt blir det onekligen fler rutor att fylla i varje månad. Å andra sidan försvinner skyldigheten att lämna årliga kontrolluppgifter från och med inkomståret 2019. För övriga företag innebär de nya reglerna att redovisningen blir rätt från början. Det gynnar både stora och små företag.

Läs mer: Därför gör branschen tummen ner