Logga in

Skatteverket överger mjuk linje

Publicerad
14 feb 2017, 13:19
| Uppdaterad
24 feb 2021

Skatteverket kommer att granska vissa områden inom byggbranschen hårdare i år. Det informerade myndigheten vid ett seminarium i dag.

I årets kontroller ska Skatteverket följa upp de nya reglerna om elektroniska personaliggare i byggbranschen. Den mjuka linje som tillämpades 2016 överges nu – regelverket kommer att tillämpas fullt ut. 2016 gjordes drygt 12 000 kontroller på 5 000 byggarbetsplatser och ungefär 7 000 entreprenörer.

”Det ser inte så bra ut i dagsläget, men vi har hopp. Viljan att göra rätt är väldigt stor.”

Conny Svensson, Skatteverket

– Det ser inte så bra ut i dagsläget, men vi har hopp. Viljan att göra rätt är väldigt stor och det kommer vi att fokusera på i vårt arbete under 2017, sa Conny Svensson, rikssamordnare för personalliggare och kontanthandelskontroll.

Byggherrar är skyldiga att anmäla byggarbetsplatser, och de flesta gör det också. Enligt Conny Svensson ska Skatteverket nu försöka hitta de byggarbetsplatser som inte är anmälda.

Skattedeklaration på individnivå är också något som kommer att underlätta arbetet.

– Då har vi möjlighet att stämma av personerna på byggarbetsplatserna med dem som finns i skattedeklarationerna, sa Conny Svensson.

Rot- och rutavdrag blir också ett stort kontrollområde även 2017. I år inriktar sig myndigheten särskilt på takarbeten och flyttjänster. Skatteverket ska även kontrollera bostadsförsäljningar där ägaren har begärt rotavdrag utan att ha bott i bostaden.

Sedan rotavdraget minskades har också utbetalningarna minskat. Men om det samtidigt lett till mer svartarbete kan inte Skatteverket ännu avgöra.

– Skatteverket har inte gjort någon effektmätning. Vi kan se att utbetalningarna har minskat, men minskningen är inte lika stor. Det finns ett behov av att analysmässigt titta på förändringar för rot- och rutavdragen, sa Cajsa Toresten, verksamhetsutvecklare på Skatteverket.